Byggnadsnämnden och CE-märkta byggprodukter

Hur förhåller sig byggproduktens prestandadeklaration och CE-märkning till byggreglerna?

Kontrollplanen och lämpliga byggprodukter

Det är byggherren som har ansvaret för att avgöra om produkten är lämplig att använda i det aktuella byggprojektet. Byggherren ska kunna visa att han eller hon använt byggprodukter med bedömda egenskaper enligt avsnitt 1:4 – 1:42 i BBR och motsvarande bestämmelser i EKS (avdelning A, 18-20 §§). Om produkten har en prestandadeklaration och är CE-märkt ska den informationen vara tillräcklig för att avgöra produktens lämplighet och ytterligare produktdokumentation ska inte behöva efterfrågas.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 1:4

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 1:41

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 1:42

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) - avdelning A 18-20 §§

Att inhämta verifiering, exempelvis i form av prestandadeklarationer, kan ingå i byggherrens egenkontroll enligt kontrollplanen. För att se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor följs ska det finnas en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska också se till att nödvändiga kontroller utförs samt avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Byggnadsnämnden kan i kontrollplanen begära att byggherren visar på hur han eller hon förvissat sig om att de byggprodukter som används är lämpliga i kritiskt viktiga avseenden för byggnadens tekniska egenskaper. Dit hör exempelvis en takstols bärförmåga eller rökgasutsläpp från en braskamin.

Plan- och bygglagen

Information om byggprodukter

Byggprodukter som säljs i Sverige ska ha dokumentation på svenska, det gäller såväl prestandadeklarationer, bruksanvisningar och kemikalieinformation som säkerhetsföreskrifter. Det följer av Boverkets föreskrifter BFS (2013:7) SEK 1, se länk i "Relaterad information".

Om produkterna köps utomlands måste byggherren själv ta ansvar för att förstå innehållet i prestandadeklarationen och annan viktig information som följer med produkten. I annat fall måste byggherren ta hjälp av någon med tillräcklig språkkompetens. Eftersom byggnadsnämnden inte ska granska handlingarna, kan nämnden heller inte kräva översättningar.

Byggproduktförordningen handlar om villkor för att få sälja byggprodukter, inte om byggkontroll. De harmoniserade SS-EN-standarderna för byggprodukter ställer inte några krav på byggprodukterna utan innehåller metoder och kriterier för bedömning av fortlöpande kontroll av prestanda hos byggprodukten. Genom att använda de metoderna och kriterierna får tillverkaren fram tillförlitliga produktuppgifter, som byggherren kan använda i sin lämplighetsbedömning av produkten.

Om byggnadsnämnden eller den kontrollansvarige misstänker att en prestandadeklaration är felaktig eller missvisande ska Boverket kontaktas. Detta gäller för produkter som sålts i Sverige.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej