Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konsten att bygga en stad

Granskad:

Med utgångspunkt i en modern stadskarta är det ofta relativt lätt att beskriva en stads historiska utveckling enbart utifrån stadsplanemönstret. Förhoppningsvis ska ”Konsten att bygga en stad” vara till stöd när vi vill lära oss konsten att läsa en stad.

Erik Dahlberghs plan för reglering och utvidgning av Landskrona 1680.
Erik Dahlberghs plan för reglering och utvidgning av Landskrona 1680. Omslagsbild till Boverkets publikation Konsten att bygga en stad. Foto: Riksarkivet, Krigsarkivet.

Publikationen tar sin utgångspunkt i ett antal äldre och några nyare kartor. Utifrån dessa beskrivs de ideal och behov som har format stadens utseende vid olika tider. Förstår vi vilka värden och ideal som gett upphov till de kvaliteter som vi idag värdesätter i äldre städer eller stadsdelar, så skapar det också förutsättningar för att värna dem i en förändringssituation.

Vår förhoppning är att skriften ska få läsarna att reflektera över och diskutera olika sätt att organisera och utforma en stad eller en stadsdel. Vilka kvaliteter eller brister ger de upphov till? Hur ska vi bygga framtidens städer för att få de kvaliteter vi eftersträvar?

Flertalet av texterna har utarbetats av fil. dr Nils Ahlberg och bygger på hans verk; Svensk stadsplanering – Arvet från stormaktstiden, resurser i dagens stadsutveckling. För dig som vill fördjupa dig i svensk stadsplanehistoria eller för den delen i den egna stadens utveckling, är detta ett utmärkt verk att fortsätta med.

I "Relaterad information" kan du ta del av publikationen "Konsten att bygga en stad".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen