Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitektur Uppsala – framgångsfaktorer

Granskad:

Uppsala kommun lyfter följande framgångsfaktorer och tips i arbetet med arkitekturstrategier:

  • Inkludera arbetet med att ta fram policyn med översynen av översiktsplanen om den möjligheten finns. Det är en styrka att processa dessa dokument samtidigt.

  • Bjud in brett då förankringen börjar i framtagandeprocessen. Dokumentet, dess syfte och innehåll blir känt tidigt och dokumentet marknadsförs på så vis.
  • Det är viktigt att ha med politiken. Våga därför bjuda in för samtal.
  • Kroka arm med kollegor som kan ge stöd och hjälp i processen.
  • Det är viktigt att skapa en arbetsgrupp för framtagandet. Lägg inte hela ansvaret för arbetet på en person. 
  • Se till att det står i antagandebeslutet att policyn ska aktualiseras när översiktsplanen ses över.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen