På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitala region- och översiktsplaner samt planeringsunderlag

Granskad:

Boverket arbetar med att underlätta övergången till digitala region- och översiktsplaner och digitala planeringsunderlag. Detta gör vi genom att ta fram process- och informationsmodeller över översiktsplanering och regionplanering för att stödja övergången till digitala processer. Vi har också tagit fram en modell för hur geografisk planinformation kan struktureras på ett enhetligt sätt i plankartan till översiktsplanen, den så kallade ÖP-modellen.

ÖP-modellen

ÖP-modellen 2.1 består av tre delar:

  • En vägledning på Boverkets webbplats PBL kunskapsbanken
  • En databasmodell som finns tillgänglig som öppen data på Boverkets webbplats
  • En informationsmodell som finns i modellbiblioteket på Boverkets webbplats

På PBL kunskapsbanken finns en vägledning som beskriver hur ÖP-modellen är uppbyggd och hur den är tänkt att användas. För att förenkla användningen av ÖP-modellen har Boverket även skapat en databasmodell som kommunen kan använda för att lagra och arbeta med sin översiktsplan. Databasen innehåller samtliga lager som finns i ÖP-modellen 2.1. Den är samtidigt helt öppen så att ni på kommunen själv kan lägga till egna lager om något saknas eller ta bort lager som inte är relevanta för er.

ÖP-modellen innehåller i dagsläget endast rekommendationer kring hur plankartan kan byggas upp och vilka begrepp som är lämpliga att använda. Modellen är på sikt tänkt att utvecklas vidare och då även inkludera rekommendationer för planbeskrivningen och anpassas bättre även för regional fysisk planering.

Du hittar länkar till alla tre delarna av ÖP-modellen under ”Relaterad information”. För att göra nästa version av ÖP-modellen ännu bättre tar vi gärna emot dina synpunkter. Du hittar ett formulär där du kan lämna dessa i anslutning till vägledningen på PBL kunskapsbanken.

Stödjande processer

I takt med att samhällsbyggnadsprocessen digitaliseras ser Boverket behov av att alla som arbetar inom området har gemensamma utgångspunkter. Det är till exempel viktigt att det finns en samsyn för processen att ta fram regionplaner och översiktsplaner.

Genom modellering får vi verktyg som hjälper till att skapa en gemensam syn mellan de som arbetar med region- och översiktsplanering och de som utvecklar programvaror. Modellering av processerna ger även input till Boverkets arbete med att ta fram vägledning som stöd i en digital process.

I länken under ”Relaterad information” kan du läsa om arbetet med att modellera de processer och informationsmängder som finns inom samhällsbyggnadsprocessen. Här finns också en länk till Boverkets modellbibliotek.

Digitala planeringsunderlag

Boverket driver även ett arbete med digitala planeringsunderlag som har fokuserat på statliga planeringsunderlag, framför allt riksintressen. En referensgrupp bestående av personer från nationella myndigheter, länsstyrelsen och kommuner har bidragit och gjort arbetet möjligt.

En av slutsatserna i detta arbete är att samverkan mellan nationella myndigheter är nödvändigt för att statliga planeringsunderlag ska bli användbara i den fysiska planeringen. Den digitala mognaden, förståelsen för fysisk planering och förutsättningarna för digitalisering varierar kraftigt mellan olika myndigheter. I kommande arbete behöver därför en gemensam struktur och gemensamma begrepp fastställas, för statliga-, regionala- och kommunala planeringsunderlag.

Treårigt utvecklingsarbete

De arbeten som nämns ovan har alla ingått i ett övergripande utvecklingsarbete där Boverket på regeringens uppdrag under tre år har arbetat med att särskilt verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. I augusti 2020 redovisade Boverket detta uppdrag. Ta del av slutrapporten ”Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen” och andra underlag under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen