Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillbyggnad av 1920-talsvilla i Trädgårdsstaden

Granskad:

Målet rör bygglov för tillbyggnad av bostadshus byggt 1927. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i målet tagit ställning till om förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, var aktuellt. Vidare har domstolen tagit ställning till kraven i 2 kap. 6 § första stycket och 8 kap. 17 § PBL. Domstolen fann, i motsats till kommunen, att tillbyggnaden inte skulle tillåtas.

Bostadshuset hade höga värden trots gjord tillbyggnad

Sökt åtgärd innebar att bostadshusets nock höjdes och att övervåningen breddades. MÖD, som besökte området, konstaterade att bostadshuset var från 1927 och att det var omgivet med tidstypiska villor från 1920-talet. Även om byggnaden senare har byggts till mot trädgården har den fortfarande ett kulturhistoriskt och miljömässigt värde.

Bostadshuset omfattas av 8 kap. 13 § PBL

MÖD fann att både byggnaden och området den ligger i omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § PBL. Sökt tillbyggnad innebär enligt domstolen en så påtaglig volymökning att den strider mot detta förbud och mot kraven i 2 kap. 6 § första stycket 1 och 8 kap. 17 § PBL. Förutsättningar för att ge bygglov för den sökta åtgärden saknades därför.        

Du hittar Mark- och miljööverdomstolens dom 16 maj 2018 målnummer P 1094-17, i ”Relaterad information”.

På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länkarna i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen