Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förenklad ekonomisk plan

Granskad:

Äldre bostadsföreningar kan välja att omregistreras till en bostadsrättsförening och måste då upprätta en förenklad ekonomisk plan.

4.1 Förenklad ekonomisk plan för bostadsföreningar 2 och 4 §§ lagen om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar samt 6 § bostadsrättsförordningen Allmänt råd En förenklad ekonomisk plan bör ge en rättvisande bild av föreningens verksamhet. Om en uppgift i planen är preliminär bör detta tydligt anges. Föreningens årsredovisning kan utgöra underlag för planen.

De äldre bostadsföreningar som avses i punkterna 4 och 7 i övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614) kan omregistreras till bostadsrättsföreningar, enligt lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar.

Innan bostadsföreningen fattar beslut med anledning av omregistreringen ska en förenklad ekonomisk plan ha upprättats av bostadsföreningens styrelse och godkänts av föreningsstämman. I planen ska en beräkning av bostadsföreningens behållna tillgångar finnas. Medlemmarnas insatser ska anses utgöra motsvarande insatser i bostadsrättsföreningen. Överskott utöver insatserna kvarstår i bostadsrättsföreningen, om inte föreningsstämman beslutar annat. En förenklad ekonomisk plan ska innehålla följande:

  • Bostadsföreningens firma och organisationsnummer samt bostadsrättsföreningens firma
  • Bostadsföreningens behållna tillgångar
  • Medlemmarnas insatser
  • Överskott utöver insatserna.

En fullständig bild av den nybildade föreningens ekonomi får man enklast genom att lägga den aktuella balansräkningen till grund för den förenklade ekonomiska planen. Förordningstextens uttryck "behållna tillgångar" kan då definieras som summan av tillgångar minus summan av kortfristiga och summan av långfristiga skulder. Observera att den förenklade ekonomiska planen inte behöver vara granskad av intygsgivare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen