Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Databasen för Betsi

Granskad:

Att använda data

För att koppla data i olika tabeller används variabeln Byggnad som är unik för varje byggnad. För att filtrerar på olika hustyper används variabeln Hustyp där S står för småhus, F för flerbostadshus och L står för lokal.

Lokalbyggnaderna är dessutom uppdelade på tre olika typer:

  • Kontor, Butik, Restaurang och liknande
  • Vård (primärvård öppen dagtid, samt vård 24 timmar (sjukhus))
  • Allmänna byggnader, badhus, kultur (teater, museum och liknande institutioner.) och sportanläggningar.

I fliken Fördjupning hittar du en förklaring hur databasen för BETSI är uppbyggd. Du kan också ladda ner en pdf med samma information.

Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och BETSI som källa.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen