Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknad och bostadsförsörjning

Granskad:

Boverket följer utvecklingen på de lokala bostadsmarknaderna och gör sammanställningar på regional nivå och för riket i stort. Vi gör prognoser över förväntat bostadsbyggande och bedömningar av behovet av nyproduktion.

Det är kommunerna som har ansvaret för planeringen och genomförandet av bostadsförsörjningen. I Boverkets uppföljning ingår att titta på hur kommunerna utnyttjar de verktyg som står till buds i bostadsförsörjningen och hur man klarar bostadsförsörjningen för speciella grupper inom befolkningen.

Läget på bostadsmarknaden

Småbåtshamn med byggkranar bakom flerfamiljshus. Foto: Scandinav/Marie Linnér

Boverket gör analyser och prognoser om utvecklingen på bostadsmarknaden. Myndigheten kan därmed ge tidiga signaler om hur tillgång och efterfrågan på bostäder utvecklar sig i landet.

Planering för bostadsförsörjningen

Personer i dialog i kontorsmiljö. Foto: Johnér.

Planeringen för bostadsförsörjningen utgör en bärande del i kommunernas strategiska planering.

Bostadsförsörjning för olika grupper

Två personer som sitter på en balkong.

När bostadsmarknaden inte är i balans slår det hårdast mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Bostadsbeståndet i Sverige

Flygbild över bostadsområde med blandad bebyggelse. Foto: Johnér/Hans Berggren

Här finns uppgifter om bostadsbeståndet i Sverige fördelat på hustyper och upplåtelseformer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen