På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknad och bostadsförsörjning

Granskad:

Boverket följer utvecklingen på de lokala bostadsmarknaderna och gör sammanställningar på regional nivå och för riket i stort. Vi gör prognoser över förväntat bostadsbyggande och bedömningar av behovet av nyproduktion.

Det är kommunerna som har ansvaret för planeringen och genomförandet av bostadsförsörjningen. I Boverkets uppföljning ingår att titta på hur kommunerna utnyttjar de verktyg som står till buds i bostadsförsörjningen och hur man klarar bostadsförsörjningen för speciella grupper inom befolkningen.

Läget på bostadsmarknaden

Småbåtshamn med byggkranar bakom flerfamiljshus. Foto: Scandinav/Marie Linnér

Boverket gör analyser och prognoser om utvecklingen på bostadsmarknaden. Myndigheten kan därmed ge tidiga signaler om hur tillgång och efterfrågan på bostäder utvecklar sig i landet.

Planering för bostadsförsörjningen

Personer i dialog i kontorsmiljö. Foto: Johnér.

Planeringen för bostadsförsörjningen utgör en bärande del i kommunernas strategiska planering.

Bostadsförsörjning för olika grupper

Två personer som sitter på en balkong.

När bostadsmarknaden inte är i balans slår det hårdast mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Bostadsbeståndet i Sverige

Flygbild över bostadsområde med blandad bebyggelse. Foto: Johnér/Hans Berggren

Här finns uppgifter om bostadsbeståndet i Sverige fördelat på hustyper och upplåtelseformer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen