Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Äldre regler om byggande

Granskad:

Här kan du läsa alla byggregler. Du får en kort redogörelse för de byggregler som har funnits före BBR, BKR och EKS. Du kan också se när reglerna har ändrats, och läsa vilka ändringar som har skett. Under "Relaterad information" finns en pdf-fil med hela historiken.

Boverket, dess föregångare Byggnadsstyrelsen och Planverket har gett ut många regler under åren. Reglerna har haft olika benämningar: föreskrifter, allmänna råd, anvisningar och råd. Ibland har det varit bindande regler som måste följas, ibland har det varit rekommendationer. Ibland har det varit detaljkrav som preciserar vilka krav som ska vara uppfyllda, och ibland funktionskrav, det vill säga en viss funktion ska uppnås och sätten att nå dit kan vara flera.

Vilka regler gäller för mitt hus?

En byggnad ska uppfylla de regler som gällde när byggnaden uppfördes. Därför måste du veta när ditt hus är byggt.

Ett exempel: Ditt hus är byggt 1996. Du vill veta vilka regler om fukt som gäller för ditt hus. Den BBR som gavs ut närmast före 1996 var BBR 4. Av texten om byggregler framgår att reglerna om fukt inte ändrades i BBR 4. Du går då bakåt och kommer till BBR 3 som är ett omtryck. Här finns de regler om fukt som gäller för ditt hus.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen