Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv

Granskad:

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Placering av fönster och balkonger, entréernas utformning, och förgårdsmarkens utformning är saker som nu slås fast, och som har en direkt koppling till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Byggnadernas höjder, fasader, planlösningar och konstruktion ritas upp av byggaktören eller dennes konsulter för att sedan lämnas in till kommunen (byggnadsnämnden eller motsvarande) för att ansöka om bygglov. Bygglov krävs även för vissa andra anläggningar än byggnader, och inom detaljplanelagt område krävs bygglov också för skyltar och ljusanordningar.  Bygglov ges om handlingarna överensstämmer med detaljplanen.

Vad som kan göras i detta skede

I bygglovsskedet fattas beslut som kan ha stor inverkan på tryggheten och förekomsten av brott. Placering av fönster och balkonger, entréernas utformning, och förgårdsmarkens utformning är saker som nu slås fast. För att bidra till trygghet är det viktigt att skapa möjlighet för god överblickbarhet över offentliga platser och viktiga rörelsestråk. Ett bra samarbete mellan byggherren och kommunen ligger till grund för att goda intentioner från planeringsfasen nu kan omsättas i praktiken.

Fallgropar

Om man inte tagit upp trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter i detaljplanens planbeskrivning riskerar goda intentioner och viktiga resonemang att tappas bort i bygglovet och i efterföljande skeden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen