Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Energihushållningskrav vid ändring

Granskad:

Vid ombyggnad, tillbyggnad eller andra typer av renoveringar och ändringar av byggnader kan krav på energihushållning bli aktuella. I plan- och byggsammanhang används begreppet ändring av byggnad som ett samlingsbegrepp för åtgärder i befintliga byggnader. 

Vid ombyggnation, tillbyggnad eller renovering gäller precis som vid nybyggnad att energianvändningen ska begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. Kraven på energihushållning ska tillämpas så att de övriga tekniska egenskapskraven kan tillgodoses och så att byggnadens kulturvärden inte skadas och att de arkitektoniska och estetiska värdena kan tas tillvara. Det är tillåtet att göra avsteg från nybyggnadskraven beroende på ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Dessa bör stämmas av med aktuell byggnadsnämnd i förväg.

Beroende på ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar kan krav på exempelvis U-värden för väggar, tak, golv eller ventilationskrav i Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9.9 falla ut. Ändringen får inte leda till att byggnadens energieffektivitet försämras, om det inte finns synnerliga skäl till det.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen