På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknadsenkäten

Boverket skickar i början av varje år ut en enkät till samtliga kommuner med frågor som belyser dels läget på bostadsmarknaden, dels förväntat bostadsbyggande.

Bostadsmarknadsenkäten (BME) kan vara ett stöd i ert arbete med att ta fram underlag för kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen, där enkätsvaren kan bidra till att ge en bild av behoven på den lokala bostadsmarknaden. Genom att studera hur enkäten besvarats tidigare år går det också att följa hur efterfrågan på bostäder har utvecklats över tid.

Eftersom samtliga kommuner besvarar enkäten kan ni också göra jämförelser med andra kommuner och regioner. Resultaten av enkäten publiceras på Boverkets webbplats. Flera länsstyrelser publicerar dessutom egna sammanställningar över bostadsmarknadsläget i det egna länet.

Se länk till bostadsmarknadsenkäten i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej