Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella uppdrag

Granskad:

Här hittar du presentationer av några av de uppdrag som Boverket arbetar med just nu, inom området samhällsplanering. Det kan exempelvis handla om att ta fram en ny vägledning, utbildning eller olika typer av undersökande och utredande projekt.

Klimatanpassningsarbete för den byggda miljön

En bil står i översvämmad tunnel.

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. För att minska risken för negativa konsekvenser behöver samhället anpassas till ett förändrat klimat.

Strategin för funktionshinderspolitiken

En lång rundad bänk med två handtag i en park. Foto: Werner Nystrand

Regeringen har beslutat om en strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031.

Svensk modell för hållbar urban utveckling inom EU:s regionala utvecklingsfond

Symbol för myndighetsgemensamma projektet Svensk modell för hållbar urban utveckling inom EU:s regionala utvecklingsfond

Boverket har tillsammans med elva myndigheter som ingår i Rådet för hållbara städer beviljats finansiering för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte inom hållbara städer och samhällen. Samarbetet mellan myndigheterna görs i projektet Svensk modell för hållbar urban utveckling inom EU:s regionala utvecklingsfond och ska bidra till gemensamt lärande och vara kitt mellan EU, nationell, regional och lokal nivå.

Avslutade uppdrag

Lomma strandstad. Foto: Peter Kroon

Här hittar du information från ett urval av de större uppdrag som Boverket har avslutat.

Tillbaka till toppen