Aktuella uppdrag

Här hittar du presentationer av de uppdrag som vi arbetar med just nu, inom området samhällsplanering. Det kan exempelvis handla om att ta fram en ny vägledning, utbildning eller olika typer av undersökande och utredande projekt.

Kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Ett barn spikar på en trädkoja

Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Trafikverket. Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Digitaliseringens möjliga påverkan på rumslig utveckling

Kugghjul och noder. Illustration:

Stöd för att kunna agera och ställa krav på teknikutvecklingen i syfte att nå en god och hållbar livsmiljö.

Samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

En bil står i översvämmad tunnel.

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. För att minska risken för negativa konsekvenser behöver samhället anpassas till ett förändrat klimat.

Motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Romernas flagga

I arbetet ingår att ta fram utbildningsmaterial tillsammans med ett nätverk med romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar.

PBL kompetens

PBL Kompetens är ett regeringsuppdrag som ska bidra till att skapa en enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i hela landet.

SOFT - Samordnad omställning till fossilfri transportsektor

Barn på cykel väntar vid övergångsställe.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen deltar i arbetet.

Avslutade uppdrag

Lomma strandstad. Foto: Peter Kroon

Här hittar du information från ett urval av de större uppdrag som Boverket har avslutat.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen