På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella uppdrag

Granskad: 

Här hittar du presentationer av de uppdrag som vi arbetar med just nu, inom området samhällsplanering. Det kan exempelvis handla om att ta fram en ny vägledning, utbildning eller olika typer av undersökande och utredande projekt.

Klimatanpassningsarbete för den byggda miljön

En bil står i översvämmad tunnel.

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. För att minska risken för negativa konsekvenser behöver samhället anpassas till ett förändrat klimat.

Kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Ett barn spikar på en trädkoja

Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Trafikverket. Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Samordna översyn av kriterier för riksintressen

Hällristningar vid havet.

Regeringen har gett Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintressen. Boverket har utsetts att vara samordnande myndighet i uppdraget.

Digitaliseringens möjliga påverkan på rumslig utveckling

Kugghjul och noder. Illustration:

Stöd för att kunna agera och ställa krav på teknikutvecklingen i syfte att nå en god och hållbar livsmiljö.

Motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Romernas flagga

I arbetet ingår att ta fram utbildningsmaterial tillsammans med ett nätverk med romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar.

Avslutade uppdrag

Lomma strandstad. Foto: Peter Kroon

Här hittar du information från ett urval av de större uppdrag som Boverket har avslutat.

Tillbaka till toppen