Aktuella uppdrag

Här hittar du presentationer av de uppdrag som vi arbetar med just nu, inom området samhällsplanering. Det kan exempelvis handla om att ta fram en ny vägledning, utbildning eller olika typer av undersökande och utredande projekt.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

En detaljplanekarta ligger på ett bord. Händer pekar på olika delar av kartan.

I december 2017 fick Boverket från regeringen "uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen".

Digitaliseringens möjliga påverkan på rumslig utveckling

Kugghjul och noder. Illustration:

Stöd för att kunna agera och ställa krav på teknikutvecklingen i syfte att nå en god och hållbar livsmiljö.

Planering för ökad och säker cykling

En flicka i cykelhjälm väntar vid övergångsställe. Foto: Scandinav

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

Motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Romernas flagga

I arbetet ingår att ta fram utbildningsmaterial tillsammans med ett nätverk med romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar.

PBL Kompetens

Äldre byggnader. Foto: Franz Feldmanis

PBL Kompetens är ett regeringsuppdrag som genomförs av Boverket på regeringens uppdrag i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, länsstyrelserna och Lantmäteriet.

Avslutade uppdrag

Lomma strandstad. Foto: Peter Kroon

Här hittar du information från ett urval av de större uppdrag som Boverket har avslutat.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen