På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella uppdrag

Granskad:

Här hittar du presentationer av de uppdrag som vi arbetar med just nu, inom området samhällsplanering. Det kan exempelvis handla om att ta fram en ny vägledning, utbildning eller olika typer av undersökande och utredande projekt.

Stärkt platssamverkan

Fyra flerbostadshus och en parkeringsplats med bilar och människor.

Lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna förekommer i dag i olika former och i flera länder. Boverket har regeringens uppdrag att undersöka förutsättningarna för en stärkt platssamverkan i Sverige.

Koordinera Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus

Nybyggt bostadsområde i Linköping. Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav

Ett aktivt deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB) bedöms bidra till att främja genomförandet av den nationella stadsutvecklingspolitiken för gestaltad livsmiljö samt bidra till att stärka dessa frågors inverkan på utvecklingen inom EU.

Uppdrag att utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen

En person sitter vid ett bord och använder en skrivplatta.

Boverket har fått ett nytt regeringsuppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i en digital miljö – nu med fokus på lösningar.

Klimatanpassningsarbete för den byggda miljön

En bil står i översvämmad tunnel.

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. För att minska risken för negativa konsekvenser behöver samhället anpassas till ett förändrat klimat.

Kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Ett barn spikar på en trädkoja

Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Trafikverket. Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Samordna översyn av kriterier för riksintressen

Hällristningar vid havet.

Regeringen har gett Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintressen. Boverket har utsetts att vara samordnande myndighet i uppdraget.

Digitaliseringens möjliga påverkan på rumslig utveckling

Kugghjul och noder. Illustration:

Stöd för att kunna agera och ställa krav på teknikutvecklingen i syfte att nå en god och hållbar livsmiljö.

Avslutade uppdrag

Lomma strandstad. Foto: Peter Kroon

Här hittar du information från ett urval av de större uppdrag som Boverket har avslutat.

Tillbaka till toppen