Detaljplanering

Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering.

Detaljplaneinstrumentet

Bebyggelse längs vatten.

Läs om vad en detaljplan är, när det krävs och om äldre planer.

Detaljplaneprocessen

Två personer pekar på planritning. Foto: Franz Feldmanis

Läs om processen att ta fram en detaljplan.

Planbestämmelser

Flerbostadshus med solpanel på taken. Foto: Hans Ekestang

Läs om hur planbestämmelser i detaljplan kan utformas och användas.

Miljöbedömningar

Läs om miljöbedömningar i detaljplan.

Ändring av detaljplan

Person promenerar på en mindre gata.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid ändring av detaljplan.

Roller och ansvar

Människor på möte

Här kan du läsa om de olika roller och ansvar som finns inom detaljplaneprocessen.

Planhandlingar

Tre par händer pekar på planritning. Foto: Franz Feldmanis

Läs om vilka handlingar som krävs för att ta fram en detaljplan.

Digitalisering

Kvinna sitter och arbetar framför en dator

Läs om hur man kan tänka vid digitalisering av befintliga detaljplaner.

Länsstyrelsens tillsyn

Man med plan tittar ut över landskapet

Läs om Länsstyrelsens tillsyn.

Genomförande

Lantmäteriutrustning med tre personer.

Läs om genomförandet av en detaljplan.

Områdesbestämmelser

Den kooperativa hyresrättsföreningen Hogslätts Vänboende byggde ett hus vid foten av berget och gjorde det möjligt för tolv hushåll att bo kvar i sin hembygd. Foto: Per Pixel.

Läs om när områdesbestämmelser kan användas och hur de utformas.

Temadelar detaljplan

Läs om olika planeringsfrågor som hanteras inom detaljplanering.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen