Detaljplanering

Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering.

Detaljplaneinstrumentet

Bebyggelse längs vatten.

Läs om vad en detaljplan är, när det krävs och om äldre planer.

Detaljplaneprocessen

Två personer pekar på planritning. Foto: Franz Feldmanis

Läs om processen att ta fram en detaljplan.

Planbestämmelser

Flerbostadshus med solpanel på taken. Foto: Plainpicture

Läs om hur planbestämmelser i detaljplan kan utformas och användas.

Miljöbedömningar

Läs om miljöbedömningar i detaljplan.

Ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid ändring av detaljplan.

Roller och ansvar

Människor på möte

Här kan du läsa om de olika roller och ansvar som finns inom detaljplaneprocessen.

Planhandlingar

Tre par händer pekar på planritning. Foto: Franz Feldmanis

Läs om vilka handlingar som krävs för att ta fram en detaljplan.

Länsstyrelsens tillsyn

Man med plan tittar ut över landskapet

Läs om Länsstyrelsens tillsyn.

Genomförande

Lantmäteriutrustning med två personer i bakgrunden. Foto: IBL bildbyrå

Läs om genomförandet av en detaljplan.

Områdesbestämmelser

Tre personer sitter på en höjd och blickar ut över en mindre by vid en sjö. Foto: IBL bildbyrå

Läs om när områdesbestämmelser kan användas och hur de utformas.

Temadelar detaljplan

Läs om olika planeringsfrågor som hanteras inom detaljplanering.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen