På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad menas med att ta hänsyn till art, omfattning och varaktighet?

Granskad: 

Anpassningar och avsteg får för tillfälliga anläggningsboenden göras i skälig utsträckning i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Vad avses egentligen med dessa tre kriterier?

Åtgärdens art

Med åtgärdens art menas hänsyn till karaktären av den byggnad som används för det tillfälliga anläggningsboendet. Det kan handla om uppförande av tält och andra enklare byggnader. Det kan även handla om att inrymma tillfälliga anläggningsboenden i befintliga byggnader som hotell, skolor, sjukhus med mera.

Åtgärdens art kan också syfta på karaktären av verksamheten i sig, exempelvis om det är ett ankomstboende, där människor kan förväntas vistas några dagar i avvaktan på registrering, eller ett asylboende, där människor kan förvänts vistas under flera månader i avvaktan på beslut i asylfrågan.

Åtgärdens omfattning

Åtgärdens omfattning avser främst hur många personer och vilken area som berörs av åtgärden.

Åtgärdens varaktighet

Åtgärdens varaktighet avser den tid inom vilken det tillfälliga anläggningsboendet är avsett att bedrivas.

28 §
  I fråga om nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende ska kraven i 8 kap. 1 § och 4 § första stycket 2-5, 7 och 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 8-10, 13 och 16 §§ och 18 § första stycket detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna anpassas och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

Anpassningar och avsteg som görs enligt första stycket får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. Förordning (2016:539).

Möjligheterna till anpassning och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden gäller såväl vid nybyggnad som vid ändring av en byggnad.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen