Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strategier, program och exempel från omvärlden

Granskad:

Det finns strategier, program och exempel på arbete med cirkulär ekonomi i Norden, Europeiska unionen och världen utanför för den inre marknaden. På dessa sidor presenteras några exempel på arbetet i olika delar av världen för cirkularitet inom byggandet.

Det cirkulära byggandet har kommit olika långt i olika länder. En svårighet med att hitta och följa olika länders strategier är att cirkulärt byggande kan sorteras in under olika rubriker.

Några av länkarna på dessa sidor leder till dokument som sätter de olika ländernas arbete i perspektiv, som i Danmark där de sorterar det cirkulära byggandet under ”bæredyktigt byggeri”.

I andra länder, till exempel Nya Zeeland, sorteras det cirkulära arbetet under Climate strategies.

Cirkulärt byggande i de nordiska länderna

Illustration av en kartbild av Norden med en grön cirkel  av pilar.

Alla de nordiska länderna strävar efter att öka andelen cirkulärt byggande, både tillsammans och var och en för sig.

Cirkulärt byggande inom EU

Illustration europakarta med en grön cirkel med pilar runtom.

Länderna inom EU:s inre marknad har kommit olika långt i arbetet för en mer cirkulär ekonomi.

Cirkulärt byggande utanför EU

Illustration världen med en grön cirkel med pilar runtom.

Utanför EU:s inre marknad finns också aktörer som tar fram strategier och goda exempel på nationell, regional och lokal nivå.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen