På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Granskad:

Genom den så kallade befogenhetslagen regleras kommunernas handlingsmöjligheter inom vissa områden. 

Befogenhetslagen samlar ihop regler från tidigare speciallagar

En stor del av kommunernas och regionernas kompetens återfanns tidigare i olika kompetensutvidgande speciallagar, som reglerade vitt skilda områden. De hade alla en begränsad räckvidd och kunde beskrivas som speciella undantag, främst från kommunallagens kompetensregler. Sådana speciallagar lägger inte något tvång på kommuner och regioner, utan ger i stället vissa handlingsmöjligheter. Genom lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter sammanfördes dessa speciallagar i en gemensam lag. Denna lag bygger på den Kommunala kompetensutredningens betänkande Kommunal kompetens i utveckling (SOU 2007:72).

Kommunen har rätt att ge hushållen ekonomiskt stöd till boendet 

Ett relevant exempel på ovannämnda speciallagar var den kortfattade lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet, som gav en möjlighet att undantagsvis bevilja enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Denna bestämmelse återfinns numera i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  Det är värt att notera att denna regel inte inskränker de skyldigheter som kommunen har enligt socialtjänstlagen.

6 §
  Kommuner får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.

Kommuner får också ställa säkerhet för att ett avtal om hyra av en bostadslägenhet fullgörs i syfte att enskilda hushåll ska få en permanentbostad med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning, om det enskilda hushållets behov av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt.

4 §
  Det som anges i 2 kap. 6-8 och 10 §§ inskränker inte de skyldigheter som kommunen har enligt socialtjänstlagen
(2001:453).

Den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen ska ha hand om verksamhet enligt 2 kap. 7, 8 och 10 §§. Lag (2010:428) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen