Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

ÖP-modell 2.1

Granskad:

Boverket presenterar här den aktuella versionen av ÖP-modellen som består av vägledning och en databasmodell. ÖP-modell 2.1 omfattar tre aspekter: Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt Riksintresse, LIS och andra värden.

Aktuell version av ÖP-modellen

Gällande version av ÖP-modellen är 2.1, som publicerades i augusti 2020. ÖP-modellen innehåller rekommendationer om hur plankartan kan byggas upp och vilka begrepp som kan vara lämpliga att använda.

Plan- och bygglagens krav på ställningstaganden i översiktsplanen fördelas i ÖP-modell 2.1 på tre aspekter;

  • Utvecklingsinriktning
  • Mark- och vattenanvändning samt
  • Riksintressen, LIS och andra värden.

Varje aspekt innehåller ett antal kategorier som kan användas i planeringen för en kommunomfattande översiktsplan. Se vidare på sidorna i menyn för respektive aspekt.

ÖP-modell 2.1 består av tre aspekter som är Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning och den tredje aspekten Riksintresse, LIS och andra värden. Illustration: Boverket

Databasmodell för ÖP-modell 2.1

I ÖP-modell 2.1 ingår också en databas som ska underlätta för kommunen att bygga upp och lagra översiktsplanen digitalt. Databasen innehåller samtliga lager som finns i ÖP-modellen 2.1 och finns att hämta både som en filbaserad geodatabas och som en xml-fil. I databasen går det att lägga till egna lager om något saknas eller ta bort lager som inte är av intresse.

Databasmodell

Databasen kan laddas ner direkt från Öppna data på Boverket.se. Förutom databasmodellen hittar ni här en beskrivning av innehållet i respektive attributfält i databasen och en teknisk beskrivning samt en teknisk struktur som en excelfil.

Databas för ÖP-modell 2.1

Lämna synpunkter på ÖP-modellen 2.1

Vi fortsätter att utveckla ÖP-modellen och dina synpunkter är värdefulla i det arbetet. Vi uppskattar om du har möjlighet att lämna synpunkter på ÖP-modellen 2.1.

Lämna synpunkter

ÖP-modell 1.0 och 2.0

ÖP-modellen 2.1 ersatte ÖP-modell 2.0. Modellen har kompletterats med en databas men i övrigt enbart redaktionella ändringar.

Om ni har ett pågående planarbete och använder er av den äldre versionen av ÖP-modellen, ÖP-modell 1.0, och avser att fortsätta med det hittar ni vägledning i Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen