Kort om ekonomiska planer

En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av en bostadsrättsförenings/kooperativ hyresrättsförenings verksamhet.

Planen ska bland annat beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån. Två oberoende och opartiska intygsgivare ska kontrollera och bedöma den ekonomiska planens hållbarhet och bärkraft på sikt innan den kan registreras hos Bolagsverket.

Syftet med en ekonomisk plan är att förhindra att ekonomiskt ohållbara bostadsprojekt kommer till stånd.

En kostnadskalkyl kan beskrivas som en kortfattad och preliminär ekonomisk plan som ska finnas tillgänglig för en bostadsrättsköpare som avser att ingå förhandsavtal. Det är ett avtal om att i framtiden upplåta och förvärva en lägenhet med bostadsrätt. Förhandsavtalets uppgifter om beräknade avgifter för bostadsrätten ska grundas på en kostnadskalkyl. En kostnadskalkyl ska även kontrolleras och bedömas av två intygsgivare, men den behöver inte registreras.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej