På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Åtgärder i gemensamma utrymmen

Granskad:

Åtgärder i gemensamma utrymmen, till exempel en tvättstuga, kan vara bidragsberättigande.

Det framgår av propositionen till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag att bidrag kan beviljas för åtgärder i allmänna utrymmen inomhus eller utomhus, exempelvis i trapphus, tvättstugor och entréer (till exempel på sidan 68, proposition 2017/18:80).

Möjligheten att få bidrag för åtgärder i gemensamma utrymmen har funnits också enligt 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag. I det referat som följer bedömde dock Kammarrätten i Sundsvall att bostaden i just det fallet var ändamålsenlig även om sökanden inte kunde besöka lägenhetens källarförråd.

Rättsfall om en bostad kan vara ändamålsenlig utan källarförråd

En person i sextioårsåldern ansökte om bostadsanpassningsbidrag för bland annat en elektrisk dörröppnare till en dörr i källaren där ett lägenhetsförråd fanns.

Kommunen
Kommunen avslog ansökan med motiveringen att ett lägenhetsförråd normalt besöks under ett fåtal tillfällen under året. Det medförde enligt kommunen att en eldörröppnare inte var nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig.

Förvaltningsrätten
Sökanden överklagade till förvaltningsrätten och anförde att kommunens påstående att ett lägenhetsförråd besöks vid ett fåtal tillfällen under året är felaktigt. Har man en liten lägenhet utan klädkammare behöver man förvara en hel del i förrådet. Höst och vår ska sommar- och vinterkläderna byta plats och eftersom hon bara kunde ta ett fåtal plagg i taget på rollatorn blev det många turer. Jul och påsk var andra exempel. Hon hade ingen hemtjänst men anlitade en städfirma.

Förvaltningsrätten ansåg att sökanden borde beviljas bostadsanpassningsbidrag för en elektrisk dörröppnare. Domstolen pekade på att sökanden hade anfört att hon ofta behövde besöka sitt lägenhetsförråd då lägenheten hade begränsade förvaringsmöjligheter. Med hänsyn till vad som hade framkommit om dels hennes svårigheter att öppna tunga dörrar, dels hennes behov av att besöka sitt lägenhetsförråd ansåg förvaltningsrätten att en elektrisk dörröppnare var nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig som bostad för henne. Förvaltningsrätten biföll överklagandet.

Kammarrätten
Kommunen överklagade till kammarrätten. Enligt kammarrätten borde något bostadsanpassningsbidrag inte beviljas.

Kammarrätten slog fast att sökanden hade bevisbördan för att installationen av den elektriska dörröppnaren var nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för henne. Vidare konstaterade kammarrätten att det fick anses ostridigt att sökanden på grund av sin funktionsnedsättning hade svårigheter att öppna dörren. Kammarrätten konstaterade vidare att hon ofta besökte förrådet för att hämta och lämna kläder och andra saker, bland annat prydnadsföremål.

Vid en samlad bedömning fann dock kammarrätten att sökanden inte visat att installationen var nödvändig för att hennes bostad skulle vara ändamålsenlig för henne. Kommunens överklagande bifölls. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2012-02-08, målnummer 1447-2011. Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 1192-2012.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen