Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Radon om du bor i hyresrätt

Granskad:

Om du bor i hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar för att mäta och eventuellt radonsanera i din bostad. Fråga hyresvärden eller kommunen om du inte vet om din bostad är radonmätt.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Din hyresvärd är ansvarig för att din bostad inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Hyresvärden ska se till att radonhalterna är kontrollerade och stå för mätningar och eventuell radonsanering.

Fråga hyresvärden om du är osäker på om radonhalten i din bostad är mätt. Du kan också vända dig till din kommun. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande har information om områden med risk för radon och byggnader som är radonmätta. Kommunen är också tillsynsmyndighet och kan kräva att din hyresvärd gör en radonmätning för att undersöka om radonhalten är för hög.

Vem gör vad?

Kommunen

Kommunen har tillsynsansvar enligt miljöbalken. I kommunens ansvar ingår att ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader, exempelvis bostäder. Det innebär att kommunen kan kräva att hyresvärden undersöker radonhalten i din bostad.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen