På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hållbar utveckling - EU

Hållbar utveckling inom den Europeiska Unionen har beskrivits i ett flertal strategier. Den nuvarande EU-strategin för hållbar utveckling antogs vid Europeiska rådets möte i juni 2006.

Strategin för hållbar utveckling bildar ramen för en långsiktig hållbarhetsvision där:

ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och miljöskydd går hand i hand och ömsesidigt stöttar varandra.

Strategins övergripande syfte är att fastställa och utveckla åtgärder så att livskvaliteten ständigt kan förbättras, både för nuvarande och kommande generationer. Hållbara samhällen ska inrättas som kan förvalta och använda resurserna på ett effektivt sätt samt utnyttja ekonomin som motor för utveckling när det gäller ekologiska och sociala frågor, med säkerställd välfärd, miljöskydd och social sammanhållning.

Strategin innehåller ett stort antal mål och åtgärder inom sju utvalda huvudområden. De sju huvudutmaningarna är:

  • klimatförändringar och ren energi
  • hållbara transporter
  • hållbar produktion och konsumtion
  • bevarande och förvaltning av naturresurser
  • folkhälsa
  • social integration, demografi och invandring
  • globala utmaningar när det gäller fattigdom och hållbar utveckling.

Strategin för hållbar utveckling kompletteras av EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, den så kallade Lissabonstrategin. Den ekonomiska utvecklingen ses som viktig för att underlätta övergången till ett mer hållbart samhälle. Strategin är i första hand inriktad på insatser och åtgärder som syftar till ökad konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen.

I dessa båda strategier erkänns att de ekonomiska och sociala målen samt miljömålen kan förstärka varandra, och därför bör utvecklas tillsammans.

I relaterad information kan du ta del av EU:s arbete för hållbar utveckling.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej