Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Begreppet hållbar utveckling - EU

Granskad:

EU och FN har genom Agenda 2030 gemensamma mål för en hållbar framtid. Hållbar utveckling inom den Europeiska Unionen har beskrivits i ett flertal strategier.

EU-strategi för hållbar utveckling

EU-strategin för hållbar utveckling som antogs vid Europeiska rådets möte i juni 2006 bildade ramen för en långsiktig hållbarhetsvision där:

ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och miljöskydd går hand i hand och ömsesidigt stöttar varandra.

EU och FN - gemensamma mål för en hållbar framtid

Vid FN:s generalförsamling i september 2015 undertecknade länder runtom i världen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030:s 17 mål och 169 delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Världens ledare förband sig att utrota fattigdom, skydda vår planet och se till att alla människor kan leva i fred och välstånd.

EU-kommissionens prioriteringar för 2019-2024

Vart femte år, i början av en ny kommissionsperiod, fastställer kommissionens ordförande de politiska prioriteringarna för den kommande mandatperioden. Alla 17 mål i Agenda 2030 finns med i en eller flera av de sex övergripande prioriteringarna i kommissionens politiska riktlinjer

  • en europeisk grön giv
  • ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
  • en ekonomi som fungerar för människor
  • ett starkare Europa i världen
  • främjandet av vår europeiska livsstil
  • en ny satsning på demokrati i EU.

Europeiska kommissionens prioriteringar (på Europeiska kommissionens webbplats)

EU:s helhetsgrepp på hållbar utveckling (på Europeiska kommissionens webbplats)

European Bauhaus

EU kommissionen lanserade 2020 European Bauhaus som är ett initiativ som lyfter fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället. Initiativet bidrar till EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast 2050.

Nytt europeiskt Bauhaus: vackert, hållbart, tillsammans (på Europeiska kommissionens webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen