På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsbehov för särskilda grupper

Granskad:

Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Som underlag för riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska det därför finnas en analys av bostadsbehovet för särskilda grupper.

Med ”särskilda grupper” i BFL § 2 avser lagstiftaren dem som av olika skäl har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Problemet kan bestå i att hushållet har svårt att få tag i en bostad som stämmer med aktuella behov eller som är rimlig med hänsyn till ekonomiska förutsättningar. Läget på bostadsmarknaden påverkar alla människors möjlighet att få en bostad eller att byta bostad men ett hårt efterfrågetryck gör det extra svårt för dem som har särskilda behov, bristande ekonomiska förutsättningar, saknar nätverk eller som av andra skäl har en svagare ställning på bostadsmarknaden.

Artiklarna som du når via menyn här tar upp några grupper som kan behöva uppmärksammas särskilt i planeringen för bostadsförsörjningen. Ofta rör det sig om hushåll som har låg betalningsförmåga. Särskilt allvarliga bostadsproblem har de som lever i någon form av hemlöshet och även många trångbodda hushåll. Relativt många kan ha svårigheter att få tag i en lämplig och samtidigt ekonomiskt överkomlig bostad, till exempel äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt unga vuxna och studenter. Personer, vanligen kvinnor, som är utsatta för våld i nära relationer kan ha behov av skyddat boende.

För vissa grupper finns ett direkt kommunalt ansvar

Vissa grupper har genom lagstiftning getts en rätt till särskilt stöd och hjälp med bostad. Vi utvecklar detta närmare under huvudrubriken ”Vad säger lagen? på sidan ”Rätt till bostad?”. Kommunen har ett direkt kommunalt ansvar för boendet när det gäller:

  • äldre personer som behöver särskilt stöd  
  • personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt boende
  • nyanlända som anvisats kommunen med stöd av bosättningslagen
  • asylsökande ensamkommande barn

På sidan ”Bostadsförsörjning för olika grupper” finns en redovisning av resultaten från Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät (BME) när det gäller kommunernas planering för respektive grupp. Se länk i ”Relaterad information”.

Behovsbaserad bostadsbrist - antal hushåll som saknar rimlig bostad

Boverket har tagit fram en modell för beräkning av behovsbaserad bostadsbrist, som ger ett mått på antalet hushåll som saknar en rimlig bostad. Boverket bedömer att de mest avgörande faktorerna är trångboddhet i kombination med ansträngd boendeekonomi. Utfallet av Boverkets beräkningsmodell finns tillgängligt på kommunnivå. Läs mer på sidan "Kvantitativt mått på bostadsbristen", via länk i "Relaterad information". Där finns även en länk till Boverkets rapport "Mått på bostadsbristen".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen