Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Från översiktsplan till slutbesked - ett exempel

Granskad:

I den här filmen presenteras ett exempel som visar hur tillgänglighet och funktionshindersperspektivet kan användas i planeringen från översiktsplanering till slutbesked. Med tillgänglighet menas i det här fallet användbarhet för alla samhällsgrupper, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Webbutbildning

I webbutbildningen "Att arbeta med PBL" får du en översikt över plan- och bygglagen och dess tillämpning. Den riktar sig till dig som arbetar med plan- och bygglagen och som vill få en bättre förståelse för hela PBL-systemet och dess övergripande funktion för samhällsplanering och byggande. 

Att arbeta med PBL (webbutbildning)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen