Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Säkerställ tillträde till hissutrymmen

Granskad:

När en hiss installeras eller byggs om kan det uppstå problem med tillträde till hissutrymmen vid service och kontroll. Även när vindar inreds kan detta vara ett problem. Det finns regler om tillträdesvägar till driftutrymmen som måste beaktas.

Vilka krav gäller?

Problemet kan uppstå när till exempel ett vindsutrymme ska byggas om till bostäder. Då måste man ta hänsyn till och lösa tillträdet till hissens maskineri, brytskivor och hisschaktets topp, så att kraven i föreskrifterna uppfylls.

Exempelvis måste ovanstående utrymmen enkelt kunna nås av personal vid service, besiktning och om någon har fastnat i hissen. Utrymmena ska kunna nås utan att behöva gå in i eller igenom någons bostadslägenhet. Likaså ställs vissa krav på utformningen av dessa tillträdesvägar.

3:421 Tillträdesvägar till driftutrymmen

Driftutrymmen ska placeras och utformas så att risken för olyckor begränsas vid tillträde och transporter. Tillträdesvägarna ska utformas så att det finns tillräcklig plats för transport av stora och tunga installationsdelar. Tillträdesväg via en bostadslägenhet får endast finnas till installationer avsedda enbart för den enskilda bostaden.

Allmänt råd Tillträdesvägar till driftutrymmen via stegar, utvändiga trappor och yttertak bör undvikas. Regler om tillträdesvägar till tak finns i avsnitt 8:2421. Regler om transportvägar och manuell hantering ges också ut av Arbetsmiljöverket.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen