Centraldammsugare

Bostadsanpassningsbidrag har beviljats för centraldammsugare.

Rättsfall om centraldammsugare

Det framgick av utredningen i ärendet att sökanden var överkänslig för bland annat damm. Besvären var kontinuerliga och medicinering skedde regelbundet med både förebyggande och symptomlindrande medicin. På grund av besvären kunde sökanden inte använda vanlig dammsugare. Sökanden hade undersökts och kontrollerats på ett astma- och allergisektionen vid ett sjukhus och bostaden var sanerad från allergisynpunkt. Regeringen fann att det fanns tillräckliga skäl för att lämna bidrag till centraldammsugare.

Regeringen, beslut 1990-11-29, diarienummer BO89/1226/B.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej