Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker med termiskt klimat

Granskad:

Det är vanligt att det finns problem med att det tidvis blir för varmt eller för kallt inomhus. Sämre termisk komfort påverkar din arbetsförmåga negativt. Vid mer uttalad värmestress eller köldstress uppstår hälsorisker. Fel temperatur kan också ge skador på byggnader.

Termiskt inomhusklimat

Här hittar du material som stödjer dig i riskarbetet. Du får exempel på vanligt förekommande risker och vilka faktorer som påverkar dem. Exempel som du kan anpassa till din byggnads förutsättningar så att din egen riskhantering blir bättre.

Illustration som visar hur utomhusklimatet, byggnaden och verksamheten tillsammans utgör det termiska klimatet
Illustration som visar hur utomhusklimatet, byggnaden och verksamheten tillsammans utgör det termiska klimatet. Illustration: TicTac

Hjälp oss gärna att identifiera fler risker om du stöter på något oväntat. Använd då Boverkets tipslåda för byggskador, se länk i ”Relaterad information”. Genom att du delar med dig av dina erfarenheter bidrar du till att förebygga fel, brister och skador samt ohälsa för alla.

Webbutbildning

Du behöver grundläggande kunskap om termiskt klimat för att kunna förstå och åtgärda klimatrisker i inomhusmiljön. Lär dig mer om hur det termiska klimatet påverkar oss människor i webbutbildningen Termiskt klimat.

Webbutbildning Termiskt klimat

Risker med mätning av termisk komfort

Foto på brasa i öppen spis.

För att uppleva termisk komfort behöver människan vara i termisk balans med omgivningen. Här får du exempel på risker och situationer som påverkar den mänskliga värmebalansen via termiskt klimat och som går att mäta på olika sätt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen