Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets klimatdatabas

Boverket tillhandahåller en klimatdatabas för beräkning av klimatpåverkan i byggskedet. Om byggherren vill använda generiska klimatdata i sin klimatdeklaration ska uppgifterna hämtas härifrån. Här finns Boverkets klimatdatabas och information om klimatdatabasens innehåll.

Boverkets klimatdatabas version 02.05.000 uppdaterades 25 januari 2024. Klimatdatabasen uppdateras årligen eller vid behov. Databasen kommer att uppdateras årligen utifrån nya data för byggprodukter och ny statistik om energi. Efter varje uppdatering får klimatdatabasen ett nytt versionsnummer. I en klimatdeklaration får endast klimatdata från samma version användas.

Om Boverkets klimatdatabas

Dator med databas, en kalkylator och ett flerbostadshus

När en klimatdeklaration görs får data från Boverkets klimatdatabas eller specifika klimatdata för byggprodukter användas. Klimatdata för byggprodukter i Boverkets databas är konservativt satta, det vill säga cirka 25 procent högre än genomsnittet, för att stimulera användning av specifika klimatdata.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen