På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny på jobbet som översiktsplanerare

Granskad:

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som är ny i rollen att arbeta med översiktlig planering på kommun eller länsstyrelse. Delar av eller hela utbildningen kan även vara till nytta för alla som är delaktiga i en översiktsplaneprocess, både på olika förvaltningar inom kommunen och i andra roller på myndigheter, konsulter m.fl.

Utbildningen ger kunskap om översiktsplanens funktion, innehåll och planprocessens olika skeden. I utbildningen lyfts också den komplexitet som översiktsplanering innebär där olika allmänna intressen ska vägas mot varandra.Förståelse för översiktsplanerarens roll samt andra aktörers roller och ansvar i översiktsplaneringen insikt om betydelsen av dialog och arbetet som genomförs i det tidiga skedet för en effektiv process.

Utbildningens innehåll

Producerad år 2019
Senast uppdaterad: Juli 2021

Utbildningen omfattar 10 lektioner, totalt cirka 5 timmar.

Lektionerna innehåller föreläsningar, diskussion med olika experter, e-learningmoduler, kommunexempel och övningsfrågor.

 1. Introduktion till översiktsplanering
 2. Utforma planeringsstrategi (uppdaterad augusti 2020)
 3. Ändra översiktsplanen
 4. Vad ska ingå i översiktsplanen?
 5. Översiktsplanera för en hållbar utveckling
 6. Initiera arbetet och föra tidig dialog
 7. Formulera vision, mål och strategier
 8. Göra avvägningar och redovisa ställningstaganden
 9. Samråda, ställa ut och anta
 10. Genomföra och följa upp

Saknas det bokstäver i utbildningen? Det beror troligen på att webbläsaren inte tillåter inläsning av utbildningens typsnitt.

Om felet uppstår när du använder Internet Explorer, så orsakas det troligen av en inställning i din webbläsare. Om du inte kan ändra inställningar i webbläsaren själv, så kontakta din it-support som då behöver göra det åt dig.

Så här ändrar du dina inställningar i Internet Explorer:

 1. Öppna Internet Explorer och klicka på kugghjulet högst upp till höger.
 2. Klicka på ”Internetalternativ”.
 3. I fönstret som öppnas väljer du fliken ”Säkerhet”.
 4. Klicka på Internet-ikonen och därefter på knappen ”Anpassad nivå”.
 5. I fönstret som öppnas skrollar du ner till avsnittet ”Hämtade filer”.
 6. Under ”Hämtning av tecken” klickar du i valet ”Aktivera”.
 7. Klicka OK för att spara ändringen.
 8. Klicka OK för att ändringen ska slå igenom.
 9. Stäng ner alla öppna webbläsar-fönster och öppna Internet Explorer på nytt.
 10. Om du öppnar utbildningen på nytt nu, så ska bokstäverna visas korrekt. 

Om felet uppstår när du använder någon annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox, så orsakas det troligen av ett plugin.

Gå utbildningen

Du kan genomföra utbildningen när, var och hur du vill. Det funkar alltså alldeles utmärkt att genomföra den själv på det egna kontoret. Vi som har utformat utbildningen tror dock att du har mest nytta av att helt eller delvis gå utbildningen tillsammans med kollegor eller i ett nätverk. Det kan vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna arbetsplatsen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna, ha tid för reflektion och möjlighet att relatera till egna exempel.

Diskussionsfrågor

Boverket har tagit fram frågor för diskussion knutna till de olika lektionerna i webbutbildningen. Frågeställningarna kan användas av kursdeltagare för att reflektera och byta erfarenheter med andra som går kursen på en arbetsplats eller i ett nätverk.  

Diskussionsfrågorna är uppdelade per lektion men samtliga diskussionsfrågor för hela utbildningen finns också samlade i dokumentet ”Samtliga diskussionsfrågor”.  Diskussionsfrågorna hittar du även under fliken ”Övningsmaterial” i själva webbutbildningen.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen