Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny på jobbet som översiktsplanerare

Granskad:

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som är ny i rollen att arbeta med översiktlig planering på kommun eller länsstyrelse. Delar av eller hela utbildningen kan även vara till nytta för alla som är delaktiga i en översiktsplaneprocess, både på olika förvaltningar inom kommunen och i andra roller på myndigheter, konsulter m.fl.

Utbildningen ger kunskap om översiktsplanens funktion, innehåll och planprocessens olika skeden. I utbildningen lyfts också den komplexitet som översiktsplanering innebär där olika allmänna intressen ska vägas mot varandra.Förståelse för översiktsplanerarens roll samt andra aktörers roller och ansvar i översiktsplaneringen insikt om betydelsen av dialog och arbetet som genomförs i det tidiga skedet för en effektiv process.

Utbildningens innehåll

Producerad år 2019
Senast uppdaterad: Juni 2022

Utbildningen omfattar 10 lektioner, totalt cirka 5 timmar.

Lektionerna innehåller föreläsningar, diskussion med olika experter, e-learningmoduler, kommunexempel och övningsfrågor.

  1. Introduktion till översiktsplanering
  2. Utforma planeringsstrategi (uppdaterad augusti 2020)
  3. Ändra översiktsplanen
  4. Vad ska ingå i översiktsplanen?
  5. Översiktsplanera för en hållbar utveckling
  6. Initiera arbetet och föra tidig dialog
  7. Formulera vision, mål och strategier
  8. Göra avvägningar och redovisa ställningstaganden
  9. Samråda, ställa ut och anta
  10. Genomföra och följa upp
Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Gå utbildningen

Du kan genomföra utbildningen när, var och hur du vill. Det funkar alltså alldeles utmärkt att genomföra den själv på det egna kontoret. Vi som har utformat utbildningen tror dock att du har mest nytta av att helt eller delvis gå utbildningen tillsammans med kollegor eller i ett nätverk. Det kan vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna arbetsplatsen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna, ha tid för reflektion och möjlighet att relatera till egna exempel.

Diskussionsfrågor

Boverket har tagit fram frågor för diskussion knutna till de olika lektionerna i webbutbildningen. Frågeställningarna kan användas av kursdeltagare för att reflektera och byta erfarenheter med andra som går kursen på en arbetsplats eller i ett nätverk.  

Diskussionsfrågorna är uppdelade per lektion men samtliga diskussionsfrågor för hela utbildningen finns också samlade i dokumentet ”Samtliga diskussionsfrågor”.  Diskussionsfrågorna hittar du även under fliken ”Övningsmaterial” i själva webbutbildningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen