Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Projektering, utförande och verifiering

Granskad:

Oavsett på vilket sätt man kommer i kontakt med BBR behöver man känna till de allmänna reglerna i BBR avsnitt 2.

Avsnitt 2 i Boverkets byggregler, BBR, innehåller allmänna regler som är gemensamma för alla avsnitten i BBR. Det handlar om regler om material och produkter, ekonomiskt rimlig livslängd, projektering, utförande, verifiering, förundersökning, markarbeten samt drift- och skötselinstruktioner.

I avsnitt 3 och 5-9 i BBR finns regler med samhällets krav på det som byggs, bland annat vad gäller brandskydd och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I plan- och bygglagen, PBL, finns regler om byggprocessen med bland annat tekniskt samråd, kontrollplan, startbesked och slutbesked.

Byggprocessen inklusive om kontrollplan och certifiering av sakkunniga

Avsnitt 2 i BBR handlar om hur reglerna med samhällets krav i avsnitt 3 och 5-9 i BBR hänger ihop med byggprocessen.

Syftet med BBR är att ställa krav på den färdiga byggnaden. BBR reglerar däremot inte bindande hur projektering och utförande ska gå till. Avsnitt 2 innehåller därför i stor utsträckning allmänna råd och inte föreskrifter.

Innehåll i avsnitt 2 BBR

Avsnitt 2 "Allmänna regler" innehåller regler om

  • material och produkter,
  • ekonomiskt rimlig livslängd,
  • projektering och utförande,
  • förundersökning vid ändring av byggnader,
  • verifiering,
  • verifiering i färdig byggnad,
  • verifiering under projektering och utförande,
  • markarbeten och
  • drift- och skötselinstruktioner.

Viktigt att känna till och läsa avsnitt 2 BBR

Eftersom avsnitt 2 innehåller allmänna regler som är gemensamma för alla avsnitten i BBR så behöver avsnittet läsas av alla som kommer i kontakt med BBR. Detta gäller alltså såväl om det handlar om en arkitekt som projekterar en byggnad utifrån reglerna i avsnitt 3 om tillgänglighet och bostadsutformning som om det handlar om en ingenjör som projekterar en byggnad utifrån avsnitt 9 om energihushållning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen