På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Projektering, utförande och verifiering

Granskad:

Oavsett på vilket sätt man kommer i kontakt med BBR behöver man känna till de allmänna reglerna i BBR avsnitt 2.

Avsnitt 2 i Boverkets byggregler, BBR, innehåller allmänna regler som är gemensamma för alla avsnitten i BBR. Det handlar om regler om material och produkter, ekonomiskt rimlig livslängd, projektering, utförande, verifiering, förundersökning, markarbeten samt drift- och skötselinstruktioner.

I avsnitt 3 och 5-9 i BBR finns regler med samhällets krav på det som byggs, bland annat vad gäller brandskydd och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I plan- och bygglagen, PBL, finns regler om byggprocessen med bland annat tekniskt samråd, kontrollplan, startbesked och slutbesked. Du kan läsa om byggprocessen inklusive om kontrollplan och certifiering av sakkunniga här.

Avsnitt 2 i BBR handlar om hur reglerna med samhällets krav i avsnitt 3 och 5-9 i BBR hänger ihop med byggprocessen.

Syftet med BBR är att ställa krav på den färdiga byggnaden. BBR reglerar däremot inte bindande hur projektering och utförande ska gå till. Avsnitt 2 innehåller därför i stor utsträckning allmänna råd och inte föreskrifter.

Innehåll i avsnitt 2 BBR

Avsnitt 2 "Allmänna regler" innehåller regler om

  • material och produkter,
  • ekonomiskt rimlig livslängd,
  • projektering och utförande,
  • förundersökning vid ändring av byggnader,
  • verifiering,
  • verifiering i färdig byggnad,
  • verifiering under projektering och utförande,
  • markarbeten och
  • drift- och skötselinstruktioner.

Viktigt att känna till och läsa avsnitt 2 BBR

Eftersom avsnitt 2 innehåller allmänna regler som är gemensamma för alla avsnitten i BBR så behöver avsnittet läsas av alla som kommer i kontakt med BBR. Detta gäller alltså såväl om det handlar om en arkitekt som projekterar en byggnad utifrån reglerna i avsnitt 3 om tillgänglighet och bostadsutformning som om det handlar om en ingenjör som projekterar en byggnad utifrån avsnitt 9 om energihushållning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen