Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handlingsplaner

Granskad:

För att kunna arbeta proaktivt och långsiktigt med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder kan en verksamhetsövergripande handlingsplan vara ett användbart verktyg. Det är en fördel om handlingsplanen är politiskt beslutad.

Handlingsplanen är ett strategiskt dokument som beskriver samverkansformer, hur mätningar och utvärderingar ska genomföras samt hur prioriteringar ska göras när lägesbilden förändras över tid. Trygghetsskapande arbete behöver baseras på aktuell och lokal kunskap. En handlingsplan behöver därför ange metoder för en kontinuerlig nulägesanalys, liksom möjliggöra åtgärder på både kort och lång sikt. Det är viktigt att handlingsplanen beskriver hur resurser ska tillsättas - arbetet behöver en tydlig och riktad budget - samt förmedla en helhetssyn över trygghetsarbetet i kommunen eller organisationen. Endast genom att koordinera insatserna kan synergieffekter av olika åtgärder som görs parallellt, fysiska såväl som sociala, uppnås.

Exempel

Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön, Helsingborgs stad

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen