På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Undantag från kraven på hushållning med energi, vatten och avfall

Granskad:

Kraven på hushållning med energi, vatten och avfall är helt undantagna för tillfälliga anläggningsboenden. Det innebär att man inte behöver uppfylla de regler som finns för dessa krav i Boverkets byggregler.

Hushållning med avfall

För hushållning med avfall finns det regler om avfallsutrymmen i avsnitt 3:422 i BBR. Detta krav gäller inte och avfallshanteringen kan istället lösas på annat sätt, t.ex. med lösa behållare. Tänk också på att risken för anlagd brand bör beaktas. Miljöbalkens krav måste dock uppfyllas. Hur avfallshanteringen ska anordnas påverkas även av lokala regler för avfallshantering. De lokala reglerna hittar man i den kommunala renhållningsordningen.

Hushållning med vatten och energi

För hushållning med vatten finns det mycket få regler i BBR. Kravet på tillgång till varmvatten utan besvärande väntetid (BBR 6:623) kan anses vara en sådan regel som därmed inte behöver uppfyllas.

När det gäller energikraven behöver inte avsnitt 9 i BBR uppfyllas. Däremot ska kraven på termisk komfort i avsnitt 6 uppfyllas i skälig omfattning vilket innebär att byggnaden behöver ha en tillfredställande värmeisolering.

Observera att för det fall byggnaden i framtiden ändras från tillfälligt anläggningsboende till någon annan verksamhet så kan energikraven komma att bli tillämpliga igen. Om avsteg görs kan det därför vara bra att konsultera en sakkunnig för lösningar som möjliggör en senare energieffektivisering av byggnaden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen