På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om säkerhet vid användning

Granskad:

Boverket har påbörjat arbetet med att se över reglerna om säkerhet vid användning av byggnader utifrån de principer och den regelmodell som gäller för projektet Möjligheternas byggregler.

Reglerna om säkerhet vid användning finns idag i avsnitt 8 i Boverkets byggregler, BBR, och syftar till att förhindra att det sker olyckor till följd av olämplig utformning av byggnader. Det handlar exempelvis om krav på säker belysning i kommunikationsutrymmen, trappor och räcken, taksäkerhetsanordningar och glas i byggnader.

Reglerna i BBR om personsäkerhet gäller

  • krav på barnsäkerhet
  • skydd mot fall
  • skydd mot sammanstötning och klämning, inklusive skärskador
  • skydd mot brännskador och explosioner
  • skydd mot instängning
  • skydd mot förgiftning
  • skydd mot elstötar och elchocker.

Reglerna till skydd mot olyckor på tomter i avsnitt 8:9 BBR omfattas inte av detta delprojekt.

Boverket kommer under hela 2021 att arbeta med kunskapsinhämtning och avstämningar med relevanta aktörer för att ta fram ett remissförslag till nya regler om säkerhet vid användning. Förslaget till en ny författning kommer därefter att skickas ut på en bred remiss.  

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen