På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om säkerhet vid användning

Granskad:

Boverket ser nu över reglerna om säkerhet vid användning av byggnader utifrån de principer och den regelmodell som gäller för projektet Möjligheternas byggregler.

Om delprojektet

Reglerna om säkerhet vid användning finns idag i avsnitt 8 i Boverkets byggregler, BBR, och syftar till att förhindra att det sker olyckor till följd av olämplig utformning av byggnader. Det handlar exempelvis om krav på säker belysning i kommunikationsutrymmen, trappor och räcken, taksäkerhetsanordningar och glas i byggnader.

Reglerna i BBR om personsäkerhet gäller

  • krav på barnsäkerhet
  • skydd mot fall
  • skydd mot sammanstötning och klämning, inklusive skärskador
  • skydd mot brännskador och explosioner
  • skydd mot instängning
  • skydd mot förgiftning
  • skydd mot elstötar och elchocker.

Regleringen till skydd mot olyckor på tomter i avsnitt 8:9 BBR omfattas inte av detta delprojekt.

Vad händer i delprojektet?

Boverket kommer under hela 2021 att arbeta med kunskapsinhämtning och avstämningar med relevanta aktörer för att ta fram ett remissförslag till nya regler om säkerhet vid användning. Förslaget till en ny författning kommer därefter att skickas ut på en bred remiss. 

Under våren 2021 har Boverket har haft  möten med representanter från Glascentrum MTK, Taksäkerhetskommittén, Barnsäkerhetsrådet och Föreningen Sveriges bygginspektörer, FSB. Boverket har också haft möte med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bland annat om myndighetens arbete kring olyckor i hem- och fritidsmiljö samt med Arbetsmiljöverket för att föra dialog kring arbetsmiljöreglering med koppling till reglerna i avsnitt 8 BBR. 

Som ytterligare kvalitetssäkring och bollplank gällande regleringarna har Boverket också haft möten med en extern arkitektgrupp bestående av fyra projekterande arkitekter. 

Ny regelmodell

Den nya regelmodellen ska främja innovation och teknisk utveckling och därmed bidra till att effektivisera byggandet och gynna ökad konkurrens. En utgångspunkt för arbetet är att inte hänvisa till standarder och inte använda några allmänna råd. Anledning till det är att Boverket ska skriva mindre detaljerade regler i form av funktionskrav och att samhällsbyggnadssektorn ska ta ett större ansvar för tillämpningen av reglerna. Läs mer om den nya regelmodellen på sidan ”Regelmodell” i menyn.

Remisseminarium  om säkerhet vid användning

Boverket planerar att genomföra webbseminarier om remissförslag till nya regler om säkerhet vid användning under 2022. Författningen beräknas träda i kraft 1 juli 2023 samtidigt med nya författningar om skydd mot buller och hygien, hälsa och miljö.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen