Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riksarkitekten

Granskad:

Riksarkitekten leder och samordnar frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö på Boverket och nationellt. Riksarkitekten är direkt underställd Boverkets generaldirektör. Boverkets nuvarande riksarkitekt heter Helena Bjarnegård.

Foto på riksarkitekt Helena Bjarnegård
Foto: Hanna Franzén/FotoFranzén

Riksarkitektens uppdrag är att leda och samordna arbetet inom gestaltad livsmiljö på nationell nivå, både internt och externt. Riksarkitekten ska bland annat vara ett stöd till exempelvis offentliga aktörer i frågor om gestaltning och hållbarhet. Riksarkitekten leder det strategiska arbetet inom området arkitektur och gestaltad livsmiljö på Boverket.

Rollen innebär också arbete i styrgruppen för samordning mellan fyra myndigheter: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Dessa har ett gemensamt ansvar att öka kunskapen om och främja det långsiktiga arbetet med arkitektonisk kvalitet och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer.

Rådet för hållbara städer

Riksarkitekten har även i uppdrag av regeringen att vara ordförande i Rådet för hållbara städer. Rådet för hållbara städer, som regeringen inrättade 2017, ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling.

Mer information om Rådets arbete finns på deras egen webbsida Hållbar stad, länk under "Relaterad information".

Sociala medier

Följ Helena Bjarnegårds arbete som riksarkitekt på Instagram. Hennes konto heter riksarkitekten. Länk hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen