Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker med brandspridning inom brandceller

Granskad:

Det är viktigt att förhindra att branden sprids inom en brandcell genom ventilationen. Här får du vet mer om brandspridning inom brandceller.

Brandspridning inom brandceller

Skyddsavstånd till brännbart material inom en brandcell

Boverkets byggregler, BBR redovisar vilken klass för brandisolering av imkanaler som krävs för olika byggnader och typer av kök. Inom brandcellen kan brandisolering ersättas av ett skyddsavstånd till brännbart material. Kanalmaterialet ska också anpassas till mängden brännbara avsättningar som bildas i kanalen. Detta kan innebära att kanalen behöver dimensioneras för en invändig sotbrand.

Materialval

Imkanaler i kök ska utformas med ett skydd mot spridning av brand och brandgas även inom brandceller. Skyddet ska begränsa risken för spridning av brand till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och så att brandcellsgränser upprätthålls.

Syftet är att en lokal brand på spisen, exempelvis en uppflammande stekpanna, inte ska leda till att branden sprids snabbare inom brandcellen via ventilationskanalen. Detta kan hända om primärbranden antänder brännbara avsättningar i imkanalen, vilket i sin tur kan leda till att närliggande brännbara material antänds.

Konsekvenser för byggnaden 

Om det finns risk för brandspridning inom brandceller kan det leda till konsekvenser på byggnaden:

 • Försämrad möjlighet till utrymning
 • Ökad risk för att människor skadas av brandgaser och brand
 • Snabbare brandförlopp.

Att tänka på när du gör riskanalys

När du gör en riskanalys behöver du värdera dels sannolikheten för att ett inomhusklimatproblem ska uppstå dels konsekvensen av problemet. Nedan presenteras exempel på faktorer som påverkar sannolikhet respektive konsekvens.

Faktorer som påverkar sannolikheten för problem:

 • Felaktig projektering och drift.

Faktorer som påverkar konsekvensen av ett problem:

 • Förändringar i byggnaden som påverkar brandskyddet.

Läs mer om hur du gör en riskbedömning på webbsidan ”Riskbedömning i praktiken”, se länk i ”Relaterad information”.

Det här kan du göra för att minska risken

Här får du exempel på möjliga åtgärder som kan minska risken i olika skeden.

När byggnaden ska projekteras

 • Säkerställ rätt dimensionerade upphängningsanordningar och tätade genomföringar för ventilationen
 • Säkerställ rätt placerade rensluckor till imkanal för att möjliggöra rengöring
 • Säkerställ möjlighet till rengöring för att kunna ta bort brännbara avsättningar i ventilationskanalerna
 • Säkerställ rätt materialval
 • Säkerställ att tätning av genomföringar planeras

När byggnaden byggs

 • Kontrollera utformning och montage av brandisolering
 • Kontrollera att tätning av genomföringar

När byggnaden förvaltas

 • Säkerställ rätt skyddsavstånd till brännbart material inom en brandcell
 • Säkerställ att det finns rutiner för regelbunden rengöring och inspektion av ventilationskanalerna
 • Säkerställ att inga förändringar gjorts som försämrar gränser mellan brandceller.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen