På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Argument och nyttor

Granskad:

Här hittar du argument och beskrivningar av nyttor med att arbeta med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Argumenten kan användas brett för att motivera många aktörer i samhället, såväl aktörer inom offentlig sektor och näringsliv som vetenskap och civilsamhälle. 

Propositionen för Gestaltad livsmiljö säger att våra boendemiljöer bör vara tillgängliga och inkluderande med god tillgång till grönområden, lekparker, offentlig service, handel och kommunikationer. Stor kraft bör läggas på att varje tillskott i bebyggelsemiljön ska kunna bidra till långsiktiga kvaliteter. Bostadsbyggande, planering och förvaltning ska bidra till väl sammanhållna och jämlika samhällen.

Strategin för levande städer lyfter att det ska vara enkelt och säkert för alla att promenera och cykla till närmaste butik, arbete och skola. Gaturummet är ett viktigt offentligt rum som i högre grad kan rymma närbutiker, uteserveringar och kultur för att skapa folkliv. I städer gör närhet det möjligt för fler att klara sin vardag utan egen bil. I städer och tätorter är det angeläget att i ökad utsträckning prioritera en samhällsstruktur med goda möjligheter att gå och cykla samt resa med kollektivtrafik i stället för med personbil.

Illustrerade fastigheter inom ett kretslopp.
Illustration: Boverket/Jenny Lilja

Här hittar du information som du kan ha hjälp av för att utveckla arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö och för att föra dialog med andra aktörer. Genom att förstå vad arkitektur kan göra för samhällsutvecklingen i stort och för en enskild plats är det lättare att få in dessa perspektiv i de processer som styr utvecklingen och kunna argumentera för frågans betydelse.

Arkitektur och gestaltad livsmiljö påverkar samhället, både i det konkreta utformande av våra miljöer och samhällets attityder och värderingar. Arkitektur kan också vara en samlande kraft för nya idéer, innovation och samverkan. Politiken för gestaltad livsmiljö visar på hur vi med arkitektur, form, design, konst och kulturarv kan förändra samhället och möta samhällsutmaningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen