På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

CE-märkning av motordrivna portar och liknande anordningar

Granskad:

Motordrivna portar och liknande anordningar ska vara CE-märkta när de tillhandahålls på marknaden.

Harmoniserad EU-lagstiftning

Med motordrivna portar och liknande anordningar avses till exempel portar, dörrar, väggar, galler och grindar som manövreras med motorkraft. Dessa kan omfattas av krav på CE-märkning enligt flera olika EU-direktiv eller EU-förordningar. Framför allt är det följande EU-rättsakter som kan vara gällande:

  • Maskindirektivet, 2006/42/EG
  • Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, 2014/30/EU
  • Byggproduktförordningen, CPR, (EU) 305/2011

Den sammansatta anordningen inklusive motordrift ska vara bestyrkt att den överensstämmer med alla tillämpliga krav som fastställts i relevant harmoniserad gemenskapslagstiftning. EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas av den som sätter en motordriven port eller liknande anordning på marknaden.

Det kan bara finnas en enda CE-märkning på en produkt som visar att produkten överensstämmer med samtliga tillämpliga krav från relevant harmoniserad EU-lagstiftning. CE-märkningen innebär då överensstämmelse med flera rättsakter.

Maskindirektivet

Motordrivna portar och liknande anordningar omfattas av krav på CE-märkning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3) som införlivar EU:s maskindirektiv (2006/42/EG).

Information om CE-märkning enligt maskindirektivet finns på Arbetsmiljöverkets webbplats. Se länk under "Relaterad information".

EMC-direktivet

EU-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, har genomförts i Sverige genom lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet, förordningen (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet och Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (ELSÄK-FS 2016:3).

Information om CE-märkning enligt EMC-direktivet finns på Elsäkerhetsverkets webbplats. Se länk under "Relaterad information".

Byggproduktförordningen

Motordrivna portar och liknande anordningar som omfattas av harmoniserad standard enligt byggproduktförordningen ska även ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta enligt byggproduktförordningens krav för att få säljas. Exempel på produkter som omfattas av detta krav är:

  • Portar enligt SS-EN 13241-1
  • Fönster och dörrar enligt SS-EN 14351-1
  • Dörrar, portar och fönster enligt SS-EN 16034

Information om CE-märkning enligt byggproduktförordningen finns på Boverkets hemsida. Se länk under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen