Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Indelning i säkerhetsklasser

Granskad:

Konstruktionsdelar i byggnadsverk delas in i tre olika säkerhetsklasser beroende på vilken risk som finns för personskada vid en kollaps av konstruktionsdelen. Olika säkerhetsklasser ställer olika krav på konstruktionsdelarnas säkerhet.

Risk för personskada styr säkerhetsklass

Ett byggnadsverks konstruktionsdelar är indelade i olika säkerhetsklasser med olika krav på säkerhet. Indelningen grundar sig på risken för personskada om konstruktionsdelen skulle kollapsa. Det finns tre olika klasser. Kom ihåg att det är tillåtet för en byggherre att frivilligt välja högre säkerhet än vad säkerhetsklasserna anger.

Säkerhetsklass 1

Hit räknas konstruktionsdelar som vid en kollaps endast innebär liten risk för personskada. Det kan vara en platta på mark eller bärande delar i små byggnader som människor mycket sällan vistas i.

Säkerhetsklass 2

Hit räknas konstruktionsdelar som vid en kollaps innebär måttlig risk för personskada. Det kan vara bjälklag och takkonstruktioner med mindre spännvidder, eller takåsar och takplåtar som inte har en avstyvande eller stabiliserande funktion.

Säkerhetsklass 3

Hit räknas konstruktionsdelar som vid en kollaps innebär hög risk för allvarlig personskada. Det kan vara balkar med större spännvidder och pelare, eller stabiliserande byggnadsdelar som hisschakt och väggskivor.

13 §    Med hänsyn till omfattningen av de personskador som kan befaras uppkomma vid brott i en byggnadsverksdel, ska byggnadsverksdelen hänföras till någon av följande säkerhetsklasser

  • a)  säkerhetsklass 1 (låg), liten risk för allvarliga personskador,
  • b)  säkerhetsklass 2 (normal), någon risk för allvarliga personskador, eller
  • c)  säkerhetsklass 3 (hög), stor risk för allvarliga personskador. (BFS 2015:6).
Allmänt råd Exempel på indelning i säkerhetsklass för olika byggnadsdelar i olika typer av byggnadsverk.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Fasta cisterner för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller kan medföra brand eller andra olyckshändelser av allvarlig karaktär bör räknas till säkerhetsklass 3. Fasta cisterner där människor vistas mer än tillfälligt och som inte innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen eller kan medföra brand eller andra olyckshändelser av allvarlig karaktär bör räknas till säkerhetsklass 2. Fasta cisterner där människor endast vistas tillfälligt och som inte innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen eller kan medföra brand eller andra olyckshändelser av allvarlig karaktär bör räknas till säkerhetsklass 1. Vindkraftverk (torn och fundament) där människor vistas mer än tillfälligt bör räknas till minst säkerhetsklass 2. Övriga vindkraftverk (torn och fundament) kan räknas till säkerhetsklass 1. (BFS 2019:1).
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen