Indelning i säkerhetsklasser

Konstruktionsdelar i byggnadsverk delas in i tre olika säkerhetsklasser beroende på vilken risk som finns för personskada vid en kollaps av konstruktionsdelen. Olika säkerhetsklasser ställer olika krav på konstruktionsdelarnas säkerhet.

Ett byggnadsverks konstruktionsdelar är indelade i olika säkerhetsklasser med olika krav på säkerhet. Indelningen grundar sig på risken för personskada om konstruktionsdelen skulle kollapsa. Det finns tre olika klasser. Kom ihåg att det är tillåtet för en byggherre att frivilligt välja högre säkerhet än vad säkerhetsklasserna anger.

Säkerhetsklass 1

Hit räknas konstruktionsdelar som vid en kollaps endast innebär liten risk för personskada. Det kan vara en platta på mark eller bärande delar i små byggnader som människor mycket sällan vistas i.

Säkerhetsklass 2

Hit räknas konstruktionsdelar som vid en kollaps innebär måttlig risk för personskada. Det kan vara bjälklag och takkonstruktioner med mindre spännvidder, eller takåsar och takplåtar som inte har en avstyvande eller stabiliserande funktion.

Säkerhetsklass 3

Hit räknas konstruktionsdelar som vid en kollaps innebär hög risk för allvarlig personskada. Det kan vara balkar med större spännvidder och pelare, eller stabiliserande byggnadsdelar som hisschakt och väggskivor.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) - Avd. A, 13 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej