Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Leverantör av distributionstjänster

Granskad:

Vad gäller för ekonomiska aktörer som deltar i leveranskedjan men inte äger de varor som förmedlas? Det kan vara en aktör som säljer en vara på en webbplats, men varan skickas från en annan leverantör till kunden.

En leverantör av distributionstjänster tar aldrig över ägandet av de produkter som säljs, men erbjuder minst två av följande tjänster kommersiellt:

  • Magasinering
  • Paketering
  • Adressering och avsändning

Den som endast erbjuder postleveranstjänster eller andra post- eller godstransporttjänster omfattas inte av definitionen.

Aktören leverantör av distributionstjänster ansvarar för att:

  • Kontrollera att prestandadeklaration och teknisk dokumentation har upprättats.
  • På motiverad begäran från en marknadskontrollmyndighet ge all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. I Sverige är Boverket marknadskontrollmyndighet för byggprodukter.
  • Om aktören har skäl att tro att en berörd produkt utgör en risk, ska denne informera marknadskontrollmyndigheten om risken.
  • Vidta åtgärder för att avhjälpa bristande överensstämmelse eller minska de risker som produkten medför, på begäran av marknadskontrollmyndigheten eller på eget initiativ.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen