På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dörrautomatik

Granskad:

Bidrag kan ges till dörrautomatik, det vill säga utrustning för automatisk öppning och stängning av dörrar.

Av propositionen till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag framgår att bidrag kan beviljas för automatiska dörröppnare (proposition 2017/18:80 sid. 69). Det var möjligt även med 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag.  Se till exempel två domar från Kammarrätten i Stockholm 2007-11-19, målnummer 7750-2006, respektive 2011-03-21, målnummer 7023-2010, på webbsidan "Ändamålsenlig bostad". Du finner en länk till sidan under "Relaterad information".

Bidrag för att ersätta en borttappad handsändare?

Det framgår av propositionen till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag att bidrag kan beviljas för handsändare till dörrautomatik (proposition 2017/18:80 sid. 69). I den kammarrättsdom som refereras nedan, som handlar om 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag, beviljades dock inte bidrag  för att ersätta en borttappad handsändare. Här följer ett referat av domen.

Rättsfall om borttappad handsändare

En person sökte bostadsanpassningsbidrag för en ny handsändare till ytterdörren och hissdörren i flerbostadshuset där han bodde. Sökanden hade tidigare beviljats bidrag för och använt en sådan handsändare men hade tappat bort den.

Kommunen
Kommunen avslog ansökan. Kommunen ansåg att behovet hade uppstått på grund av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen, nämligen oaktsamhet. Enligt 6 § andra stycket lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas inte bidrag om de sökta åtgärderna behöver utföras redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.

Förvaltningsrätten
Sökanden överklagade till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten ansåg inte att en eventuell oaktsamhet från sökandens sida kan utgöra skäl för att inte bevilja bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningsrätten menade att bidrag borde beviljas.

Kammarrätten
Kommunen överklagade till kammarrätten. Kammarrätten ansåg att åtgärden i första hand avsåg att täcka egendomsförlust till följd av oaktsamhet och att det inte var fråga om en sådan åtgärd för anpassning av bostaden som avsågs i 6 § första stycket lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Något bidrag borde därför inte beviljas, ansåg kammarrätten.

Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-12-28, målnummer 4169-16.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen