Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inspiration

Granskad:

Här kan du hitta goda exempel, pågående utveckling och utbildning inom energieffektiviserande renovering och förvaltning av hus.

Lär av andras erfarenheter

Det finns många goda exempel på renoveringar som har lett till mer energieffektiva hus. Här har vi samlat några länkar där du kan hitta inspiration och lära dig av andras erfarenheter.

Klimatknuffen

Fastighetsägarna och Energieffektiviseringsföretagen har tagit fram plattformen Klimatknuffen. Det är en inspirationssida som bland annat innehåller goda exempel för bostadsrättsföreningar som vill energieffektivisera sina byggnader.

Klimatknuffens webbplats

LÅGAN - för energieffektiva byggnader

För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader har Lågan tagit fram en sökbar webbplats med goda exempel. Du hittar exempel på energieffektiviserande renoveringar i databasen genom att söka på ombyggnation.

Databas för lågenergibyggnader (på LÅGAN:s webbplats)

På Lågans webbplats finns resultat från olika demonstrations- och utvecklingsprojekt samlade.

Resultat från LÅGAN (på LÅGAN:s webbplats)

Lågan har även tagit fram en broschyr med goda exempel på att bygga om och energieffektivisera.

Ombyggnad (på LÅGANS:s webbplats)

Goda exempel på energibesparande projekt i byggnader med höga kulturhistoriska värden

Spara och bevara är Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Spara och bevara har samlat flera goda exempel på energibesparande projekt i byggnader med höga kulturhistoriska värden.

Goda exempel (på Spara och Bevaras webbplats)

Demonstrationsobjekt med fokus på energieffektivisering

I projektet Rekorderlig Renovering som har genomförts genom Bebo (Beställargruppen bostäder) har flera demonstrationshus byggts om med fokus på energieffektivisering med syfte att tjäna som goda exempel. 

Pilotprojekt Rekorderlig Renovering (på Bebos webbplats)

Goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt

Bebo har även tagit fram en förstudie som beskriver åtta goda exempel på lönsamma energieffektiviseringar hos olika flerbostadsföretag.

Goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt (på Bebos webbplats)

Hållbar renovering ur ett hållbarhetsperspektiv

I antologin Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv från forskarmiljön Siren (Sustainable Integrated Renovation) finns flera goda exempel på hållbara renoveringar.

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv - En antologi från forskningsmiljön SIRen (rapport på Lunds universitets webbplats)

Pågående utveckling

Det händer mycket inom energieffektivisering av befintliga hus. Nedan följer länkar till några webbplatser där du kan hitta pågående projekt och studier.

Energimyndigheten finansierar flera beställargrupper och nätverk i syfte att skapa samverkan och innovation för att minska energianvändningen i hus. På beställargruppernas webbsidor kan du ta del av pågående projekt och utveckling. Energimyndigheten har även flera forskningsprogram inriktade mot effektivare energi- och resursanvändning.

Besmå - Beställargruppen för småhustillverkare

Besmå driver utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggen och renovering av småhus. Besmå har samlat information och resultat från aktuella projekt och förstudier.

Projekt och förstudier (på Besmås webbplats)

Bebo - Beställargruppen bostäder

Bebo är ett nätverk för innovation inom flerbostadshussektorn.  Bebo har samlat information från aktuella projekt och förstudier.

Projekt (på Bebos webbplats)

Lågan - Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Lågans mål är att effektivisera energianvändningen och klimatpåverkan i bostads- och lokalsektorn. Lågan har samlat information om aktuella studier på sin webbplats.

Pågående projekt (på LÅGANs webbplats)

E2B2

Forskning- och innovationsprogrammet för energieffektivt byggande och boende (E2B2) stödjer forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom bebyggelsens energianvändning över hela livscykeln.

Energieffektivt byggande och boende (E2B2) (på Energimyndighetens webbplats)

Forskning i samverkan (på E2b2:s webbplats)

Resurseffektiv bebyggelse

Genom programmet Resurseffektiv bebyggelse finansierar Energimyndigheten forskning och innovation som bidrar med ny kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse utan negativ påverkan på klimatet.

Forskning och innovation för resurseffektiv bebyggelse (på Energimyndighetens webbplats)

Utbildning

Energilyftet

Energilyftet är en utbildning i flera steg som syftar till att främja byggande och renovering till lågenergibyggnader. Energilyftet ingår i Energimyndighetens kompetenshöjande insatser inom näranollenergibyggnader och målgruppen är beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, tekniska förvaltare och driftspersonal.

Energilyftet

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen