Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vilken dokumentation ska jag titta efter

Granskad:

Vissa byggprodukter ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. För andra byggprodukter lämnas information på annat sätt. På den här sidan hittar du information om hur produktdokumentationen kan vara utformad.

Prestandadeklaration

Prestandadeklarationen berättar bland annat om den CE-märkta bygg- eller anläggningsproduktens egenskaper. Vad som ska ingå i deklarationen är bestämt i den europeiska byggproduktförordningen och till viss del i den harmoniserade standarden som gäller för produkten.
I prestandadeklarationen finns det information om;

  • vem som tillverkat produkten,
  • kontaktuppgifter till tillverkaren,
  • vilket AVCP-system som gäller för produkten,
  • om ett anmält organ har varit inblandat, och
  • prestanda för produktens väsentliga egenskaper.

Prestandadeklarationen kan följa med produkten i pappersform eller elektroniskt (e-post). Den kan också finnas tillgänglig på webben. Du har alltid rätt att få en papperskopia vid köpet om du begär det.

Det är tillverkaren själv som gör prestandadeklarationen för sin produkt, och som sedan CE-märker den.

CE-märkning

CE-märkningen är i princip en sammanfattning av prestandadeklarationen. CE-märkningen finns på produkten eller på dess förpackning, eller på ett medföljande dokument. I "Relaterad information" hittar du ett exempel på hur en CE-märkning kan se ut.

Typgodkännande

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av kravet på CE-märkning.

Typgodkända byggprodukter har bedömda egenskaper i de delar som anges i typgodkännandet.

Illustration, typgodkännanegaffel, Boverket

Typgodkända byggprodukter är märkta med en särskild symbol. Märkningen finns på produkten, förpackningen eller i medföljande dokument. Symbolens utformning framgår av figuren.

Certifiering

Byggprodukter som inte omfattas av kravet på CE-märkning kan vara certifierade eller tillverkade i en fabrik vars tillverkningskontroll har certifierats. Utformningen av sådan dokumentation varierar.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen