Dagsljus

Krav på dagsljus finns i BBR avsnitt 6:322 Dagsljus. Där anges att rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning.

Kravet gäller alla typer av byggnader och med "mer än tillfälligt" avses rum enligt BBR avsnitt 1:6 Terminologi. För dagsljus på arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.

För beräkning av fönsterglasarea för dagsljus hänvisar BBR till standarden SS 91 42 01 Byggnadsutformning – Dagsljus – Förenklad metod för kontroll av erforderlig fönsterglasarea, som gäller för rumsstorlekar, fönsterglas, föns-termått, fönsterplacering och avskärmningsvinklar enligt det som anges i standarden. För rum med andra förutsättningar anger BBR att fönsterglasarean kan beräknas enligt standardens bilaga och med dagsljusfaktorn 1,0 procent. Som metod för beräkning av fönsterglasarea med dagsljusfaktor hänvisar standarden till rapporten Räkna med dagsljus, Statens institut för byggnadsforskning 1987. Rapporten finns tillgänglig som pdf-dokument under relaterad information, se Länkar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej