Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny på jobbet som detaljplanehandläggare

Granskad:

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är ny på jobbet som detaljplanehandläggare på kommun eller planhandläggare på länsstyrelsen. Även du som arbetar med planer i andra roller kan ha nytta av utbildningen och du som redan har erfarenhet kan välja de avsnitt du vill titta närmare på.

Utbildningen ger ökade insikter om detaljplaneinstrumentets funktion och planprocessens olika delar och komplexitet. Den ger ökad kunskap om arbetet med detaljplanens innehåll och utformning samt vilka konsekvenser olika regleringar kan få. Utbildningen ger också en förståelse för detaljplanerarens roll och andras roller och ansvar i detaljplaneprocessen.

Utbildningens innehåll

Producerad år 2018
Senast uppdaterad i april 2022.

Utbildningen består av 10 lektioner, totalt cirka 8 timmar.

Varje lektion innehåller föreläsningar och diskussioner med olika experter. Det finns också exempel på arbetsmetoder från olika kommuner och e-learningmoduler med textavsnitt och övningar. Du får också följa ett planexempel genom hela detaljplaneprocessen.

  1. Introduktion till utbildningen
  2. Starta planarbetet
  3. Ta fram planhandlingar
  4. Samråd
  5. Vad händer efter samrådet?
  6. Granskning och avsluta planarbetet
  7. Att reglera med planbestämmelser
  8. Användningsbestämmelser
  9. Egenskapsbestämmelser
  10. Forma planen och välj planbestämmelser
Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Gå utbildningen

Du kan genomföra utbildningen när, var och hur du vill. Det funkar alltså alldeles utmärkt att genomföra den själv på det egna kontoret. Vi som har utformat utbildningen tror dock att du har mest nytta av att helt eller delvis gå utbildningen tillsammans med kollegor eller i ett nätverk. Det kan vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna arbetsplatsen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna, ha tid för reflektion och möjlighet att relatera till egna exempel.

Diskussionsfrågor

Boverket har tagit fram frågor för diskussion knutna till de olika lektionerna i webbutbildningen. Frågeställningarna kan användas av kursdeltagare för att reflektera och byta erfarenheter med andra som går kursen på en arbetsplats eller i ett nätverk.  

Diskussionsfrågorna är uppdelade per lektion och du hittar dem även under fliken ”Diskussionsfrågor” i själva webbutbildningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen