På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny på jobbet som detaljplanehandläggare

Granskad:

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är ny på jobbet som detaljplanehandläggare på kommun eller planhandläggare på länsstyrelsen. Även du som arbetar med planer i andra roller kan ha nytta av utbildningen och du som redan har erfarenhet kan välja de avsnitt du vill titta närmare på.

Utbildningen ger ökade insikter om detaljplaneinstrumentets funktion och planprocessens olika delar och komplexitet. Den ger ökad kunskap om arbetet med detaljplanens innehåll och utformning samt vilka konsekvenser olika regleringar kan få. Utbildningen ger också en förståelse för detaljplanerarens roll och andras roller och ansvar i detaljplaneprocessen.

Utbildningens innehåll

Producerad år 2018
Senast uppdaterad i mars 2021

OBS! Lagändringar augusti 2021 är inte beaktade i utbildningen.

Lagändringarna avser:

 • Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning. Träder i kraft den 1 augusti 2021.
 • Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. Träder i kraft den 2 augusti 2021.

Uppdaterad vägledning finns på PBL kunskapsbanken.

Utbildningen består av 10 lektioner, totalt cirka 8 timmar.

Varje lektion innehåller föreläsningar och diskussioner med olika experter. Det finns också exempel på arbetsmetoder från olika kommuner och e-learningmoduler med textavsnitt och övningar. Du får också följa ett planexempel genom hela detaljplaneprocessen.

 1. Introduktion till utbildningen
 2. Starta planarbetet
 3. Ta fram planhandlingar
 4. Samråd
 5. Vad händer efter samrådet?
 6. Granskning och avsluta planarbetet
 7. Att reglera med planbestämmelser
 8. Användningsbestämmelser
 9. Egenskapsbestämmelser
 10. Forma planen och välj planbestämmelser

Saknas det bokstäver i utbildningen? Det beror troligen på att webbläsaren inte tillåter inläsning av utbildningens typsnitt.

Om felet uppstår när du använder Internet Explorer, så orsakas det troligen av en inställning i din webbläsare. Om du inte kan ändra inställningar i webbläsaren själv, så kontakta din it-support som då behöver göra det åt dig.

Så här ändrar du dina inställningar i Internet Explorer:

 1. Öppna Internet Explorer och klicka på kugghjulet högst upp till höger.
 2. Klicka på ”Internetalternativ”.
 3. I fönstret som öppnas väljer du fliken ”Säkerhet”.
 4. Klicka på Internet-ikonen och därefter på knappen ”Anpassad nivå”.
 5. I fönstret som öppnas skrollar du ner till avsnittet ”Hämtade filer”.
 6. Under ”Hämtning av tecken” klickar du i valet ”Aktivera”.
 7. Klicka OK för att spara ändringen.
 8. Klicka OK för att ändringen ska slå igenom.
 9. Stäng ner alla öppna webbläsar-fönster och öppna Internet Explorer på nytt.
 10. Om du öppnar utbildningen på nytt nu, så ska bokstäverna visas korrekt. 

Om felet uppstår när du använder någon annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox, så orsakas det troligen av ett plugin.

Gå utbildningen

Du kan genomföra utbildningen när, var och hur du vill. Det funkar alltså alldeles utmärkt att genomföra den själv på det egna kontoret. Vi som har utformat utbildningen tror dock att du har mest nytta av att helt eller delvis gå utbildningen tillsammans med kollegor eller i ett nätverk. Det kan vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna arbetsplatsen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna, ha tid för reflektion och möjlighet att relatera till egna exempel.

Diskussionsfrågor

Boverket har tagit fram frågor för diskussion knutna till de olika lektionerna i webbutbildningen. Frågeställningarna kan användas av kursdeltagare för att reflektera och byta erfarenheter med andra som går kursen på en arbetsplats eller i ett nätverk.  

Diskussionsfrågorna är uppdelade per lektion och du hittar dem även under fliken ”Diskussionsfrågor” i själva webbutbildningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen