Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planenlighetsguiden

Planenlighetsguiden

Guiden är ett arbetsverktyg för byggnadsnämndernas handläggare och syftar till att underlätta bygglovsprövningen. Guiden är ett stöd vid prövningen av kravet på planenlighet.

 

Information om och villkor för guiden

Byggnadsnämnden ansvarar för att prövningen av bygglov sker i enlighet med gällande författningar. Boverket friskriver sig från ansvar för all form av skada som kan uppkomma vid användningen av denna guide. Genom att starta guiden godkänner du dessa villkor.

Information om och villkor för guiden

 

Välj åtgärd

Det är viktigt att veta vilken åtgärd som bygglovsansökan avser eftersom det är avgörande för om planenligt utgångsläge för fastighet respektive byggnadsverk ska prövas eller inte. Om en bygglovsansökan innehåller flera olika åtgärder, till exempel ett bostadshus, ett garage och en mur, måste guiden gås igenom för varje åtgärd.

Krav på planenligt utgångsläge

Den åtgärd som ska utföras kräver planenligt utgångsläge när det gäller fastigheten. Eftersom åtgärden inte avser ett befintligt byggnadsverk krävs inte planenligt utgångsläge för byggnadsverket. (9 kap. 30 § PBL)

Krav på planenligt utgångsläge

Den åtgärd som ska utföras kräver planenligt utgångsläge både när det gäller fastigheten och byggnadsverket. (9 kap. 30 § PBL)

Krav på planenligt utgångsläge

Den åtgärd som ska utföras kräver inte planenligt utgångsläge. (9 kap. 30 § PBL)

Tillbaka till toppen