På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dokumenterad riskbedömning – att inventera, värdera och dokumentera riskerna för tillväxt av legionellabakterier

För vissa typer av byggnader och installationer bör det göras en dokumenterad värdering av riskerna för tillväxt av legionellabakterier i tappvatteninstallationerna.

Behov av dokumenterad riskbedömning

Legionärssjuka är en svår form av lunginflammation som är dödlig om den inte behandlas korrekt. Sjukdomen orsakas av legionellabakterier, som kan förekomma i byggnaders installationer för tappvatten.

För vissa byggnader bör det därför göras en särskild värdering av riskerna för tillväxt av legionellabakterier i tappvatteninstallationer. Detta gäller flerbostadshus, sjukhus, hotell, sporthallar, simhallar och särskilda boendeformer för äldre. Sådan värdering bör också göras för vatteninstallationer som sprider vattendimma, t.ex. bubbelbad, öppna kyltorn och befuktningsinstallationer. I riskbedömningen ingår att inventera vilka risker som kan finnas, att värdera dessa risker samt att dokumentera dem.

En dokumenterad riskbedömning av installationerna är ett bra underlag vid projektering och utförande men också för var, när och hur installationen ska kontrolleras för att uppfylla kraven på underhåll och att funktionerna ska upprätthållas under förvaltningstiden. Om man konstaterar att det förekommer legionellabakterier i en installation kan riskbedömningen vara till hjälp vid sanering av installationen.

Riskbedömningen kan omfatta risker som kan uppstå i projekteringsskedet, i byggskedet och i förvaltningsskedet.

Risker i projekteringsskedet

I dokumentationen av riskbedömningen bör ritningar och beskrivningar av installationerna ingå.

Installationer för tappkallvatten ska vara så utformade att vattnet inte värms upp oavsiktligt. Risk för detta finns till exempel om tappkallvattenledningar förläggs i samma schakt som installationer som avger värme. Riskbedömningen bör omfatta eventuell risk för att det kravet inte uppfylls.

Vidare ska cirkulationsledningar för tappvarmvatten utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i någon del. Sådan risk finns till exempel om en varmvattenledning dras till ett toalettutrymme som sällan används. Även risken för att det kravet inte uppfylls bör omfattas av riskbedömningen.

Risker i byggskedet

Vatten kan stå länge i ledningarna i byggskedet, och om omgivningstemperaturen är hög uppstår ideala förutsättningar för tillväxt av legionellabakterier: tid, temperatur och näring från vattnet och eventuellt från förorenade ledningar. Installationer för tappvatten bör spolas rena innan de tas i drift. Om vattnet har varit stillastående under byggskedet kan installationerna även behöva desinficeras om omgivningstemperaturen har varit över 20 °C. Riskbedömningen bör omfatta risker i samband med att installationer tas i drift.

Risker i förvaltningsskedet

Riskbedömningen av projekteringsskedet och utförandeskedet ger kunskap om vad som bör kontrolleras samt var, när och hur ofta installationerna ska kontrolleras och underhållas i bruksskedet för att undvika bakterietillväxt. Det gäller även när installationen repareras eller stängs av.

Hur kan riskbedömningen genomföras

Riskbedömningen bör omfatta mätningar av vattentemperaturer och legionellabakterier i samband med att installationerna tas i drift. Mätning kan göras i de delar av installationen där man bedömer att temperaturerna kan variera. Vad gäller varmvattencirkulation kan till exempel mätning göras i olika slingor för varmvattencirkulation som kan vara olika injusterade. Vidare kan mätning göras av tappvarmvatten nära respektive långt från värmeberedningen och av tappkallvatten i schakt där vattnet kan värmas upp av varmvatten eller värmevatten.

I riskbedömningen bör beaktas vad som kan förändras under året och om det finns rutiner för vad som gäller när installationen är avstängd för reperation, service eller underhåll. Mätningen kan genomföras genom kontinuerlig eller manuell övervakning beroende på risknivå.

Mätning av legionellabakterier bör göras då installationen tas i drift. Det kan även vara lämpligt att göra när installationen har varit avstängd för reparation eller underhåll.

Efter ett konstaterat legionellafall

Riskbedömningen kan ge värdefull information till servicepersonal när ett legionellafall har bekräftats. Av dokumentationen framgår hur installationerna är projekterade och utförda samt vilka kontroller som har gjorts.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej