Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

ArkDes följer utvecklingen inom politikområdet för gestaltad livsmiljö

Granskad:

ArkDes har regeringens uppdrag att följa utvecklingen inom politikområdet för gestaltad livsmiljö. Sedan 2020 publicerar ArkDes därför regelbundet uppföljningsrapporter.

ArkDes (Statens centrum för arkitektur och design) har regeringens uppdrag att verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, form och design uppnås. ArkDes ska även följa upp politikens genomslag på området samt vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen.

Sedan politiken för gestaltad livsmiljö presenterades 2018 har ArkDes genom regelbundet återkommande rapporter följt utvecklingen inom området. Med rapporterna vill ArkDes beskriva de stora dragen i hur politikområdet utvecklas, vilka framsteg som gjorts och vilka utmaningar som bör hanteras. Ambitionen är att återrapportera politikens genomslag med utgångspunkt i ArkDes ansvarsområden samt att låta många olika röster komma till tals. Flera aktörer - bland annat Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd - bistår ArkDes i arbetet.

Den första rapporten, som kom 2020, beskriver inledningsvis politikområdet och ger en översikt över arbete som gjorts sedan politiken två år tidigare antogs. Därefter presenteras fyra prioriterade utmaningar. Avslutningsvis lämnas medskick till det framtida arbetet.

I 2021-års rapport presenteras bland annat en undersökning av allmänhetens syn på det byggda samt intervjuer med forskare och praktiker. Här formuleras även utmaningar, möjligheter och medskick som kan bidra till att politikens mål blir verklighet.

I februari 2023 presenterades rapporten ”Ett samhälle som håller ihop”.  Den sammanfattar de fem första åren med politiken för gestaltad livsmiljö samt ger konkreta medskick och framtidsspaningar. 

Du hittar rapporterna under rubriken Relaterad information. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen