Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturella ekosystemtjänster

Granskad:

Kulturella tjänster är alla typer av immateriella funktioner som naturen tillhandahåller. Exempel är olika upplevelsevärden, naturens betydelse för människors hälsa och kognitiva utveckling, rekreation och estetiska värden.

4.1 Fysisk hälsa

Illustration: The New Division/Boverket

Grönska och natur gynnar fysisk aktivitet som motion, lek och friluftsliv.

4.2 Mentalt välbefinnande

Illustration: The New Division/Boverket

Vistelse i grönska och natur främjar hälsa, välbefinnande och mental återhämtning.

4.3 Kunskap och inspiration

Illustration: The New Division/Boverket

Grönska och natur kan ge inspiration, kunskap och öka förståelse för ekosystemens samband och betydelse för människan.

4.4 Social interaktion

Illustration: The New Division/Boverket

Grönska och natur erbjuder mötesplatser för människor av olika bakgrund och åldrar.

4.5 Kulturarv och identitet

Illustration: The New Division/Boverket

Grönska och natur skapar attraktiva miljöer, bidrar till den lokala identiteten och är en del av kulturarvet.

Boverket har tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Ikonerna och manualen för användning hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen