Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lämpligt att följa upp betydande miljöpåverkan

Granskad:

I samband med framtagandet av planeringsstrategin kan det vara lämpligt att undersöka vilken betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen faktiskt har medfört.

Vinster med en integrerad uppföljning av betydande miljöpåverkan

Enligt miljöbalken ska kommunen skaffa sig kunskap om genomförandet av översiktsplanen leder till betydande miljöpåverkan. Syftet med uppföljningen är att kommunen ska kunna upptäcka oförutsedd negativ påverkan på miljön och skapa förutsättningar för att vidta lämpliga avhjälpande åtgärder.

19 §
  När en plan eller ett program som omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet faktiskt medför. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte har identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas. Lag (2017:955) .

Bestämmelsen ställer inga preciserade krav på hur uppföljningen ska gå till och när den ska genomföras. Kommunen vinner mycket på att integrera uppföljningen i framtagandet av en planeringsstrategi eftersom resultatet av uppföljningen kan påverka den framtida översiktsplaneringen. Det finns dock inget krav på uppföljning av översiktsplanen i PBL.

Följa upp och utvärdera planen

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen