Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitala författningar

Granskad:

Boverket arbetar med att göra byggregler och andra författningar tillgängliga i ett digitalt format. Målet är att bidra till en enhetligare tillämpning av byggregler och andra författningar genom digitalt tillgängliga regler.

Byggregler och andra författningar blir digitalt tillgängliga

Boverket har utvecklat ett API (Application Program Interface) som gör byggregler och andra författningar digitalt tillgängliga. API:et tillhandahåller just nu Boverkets byggregler (BBR) digitalt men målet är att fler av Boverkets föreskrifter och allmänna råd ska tillgängliggöras.

Syftet är att kommuner och systemleverantörer ska kunna använda informationen i API:et på egna webbplatser eller i andra digitala tjänster. API:et har lanserats i en första version under namnet API-tjänst för Boverkets författningssamling.

Varför ett API med författningar

Genom att byggregler och andra författningar blir digitalt tillgängliga blir det möjligt att integrera dessa i webbplatser men även skapa andra typer av tjänster på informationen.

När Boverket tillhandahåller regler i ett digitalt format säkerställs att de tjänster som har behov av att använda reglerna i sina system hela tiden har tillgång till kvalitetssäkrad och uppdaterad information. De digitalt tillgängliga reglerna är ett komplement till de PDF-filer som idag är det format som reglerna tillhandahålls i.

Bakgrund 

Att ta fram ett API för byggregler och andra författningar är ett av målen som framkom i den förstudie som gjordes på Boverket 2018 om digitala författningar. Ramverket för förstudien var regeringsuppdraget om digitalisering och ”Tidplan för en enhetlig digital tillämning av plan- och bygglagen”.

Målet ledde till ytterligare en förstudie, som genomfördes hösten 2019, om den tekniska lösningen som ska möjliggöra digitalt tillgängliga författningar. I förstudien testades tekniken genom så kallade Proof of Concepts (PoC:ar).

En del av ett regeringsuppdrag

Arbetet med digitala författningar är en del av ett större regeringsuppdrag om digitalisering som genomfördes under åren 2017–2020. I regeringens beskrivning av uppdraget står det bland annat att Boverket ska:

  • Arbeta för en enhetlig tillämning av plan- och bygglagen i en digital miljö och i andra författningar där så är möjligt.
  • Se till att de krav som ställs i förhållande till byggreglerna ska kunna hanteras och kontrolleras digitalt i byggprocessens olika delar. Det innebär bland annat digitalt tillgängliga byggregler.
  • Beakta intresset av kommunalt självstyre och utrymme for lokal utveckling.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen